Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty - studia niestacjonarne

[Login]

3 listopada 2017: 

SZKOLENIE BHP - dla studentów I roku st. licencjackich - obowiązkowe;

dla studentów II stopnia - tylko dla osób, które nie zaliczały takiego szkolenia w czasie studiów licencjackich i nie później niż w roku 2013/14.

Szkolenie odbywa się na platformie COME (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji) w terminie 6 listopada-9 lutego. Termin poprawkowy: 2-8 marca. Studentów II stopnia, którzy nie zaliczali szkolenia na st. licencjackich proszę o kontakt meilowy w sprawie uprawnienia do szkolenia: a.szewczyk@uw.edu.pl

pozdrawiam

Anna Szewczyk

Pełnomocnik ds. USOS

30 września 2017: Poradnik dla studentów niestacjonarnych

 

Wydziałowy poradnik dla studentów I roku

1 czerwca 2017: 

Obrona prac magisterskich (studia II stopnia) – „informacje w pigułce”

 1.   termin egzaminu dyplomowego ("obrony") ustalają Państwo z promotorem. Nie ma „sztywnego” kalendarza obron – jest to indywidualna sprawa promotorów i Państwa.

2.  pracę można złożyć nie mając absolutorium (wszystkie zaliczenia), jednak obrona pracy jest bez absolutorium niemożliwa. PROSZĘ PRZYPILNOWAĆ WPISÓW ZALICZEŃ I OCEN W USOSWEBIE! Jeśli wszystkie zaliczenia i oceny już się pojawią w usosweb – PROSZĘ ZGŁOSIĆ PROGRAM DO ROZLICZENIA! (przycisk w USOSWeb)

3.   zatwierdzoną przez promotora pracę należy złożyć min. tydzień przed planowaną datą obrony. Wraz z pracą drukowaną dwustronnie, luźne kartki w teczce (niebindowaną, nieoprawianą) należy złożyć nośnik z pracą, a także podpisany przez promotora Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego (do pobrania ze strony Wydziału: studia niestacjonarne->komunikaty->procedura dyplomowania ->załącznik nr 5).

4.   na pierwszej stronie pracy dyplomowej "kierunek studiów i zakres" powinny mieć brzmienie jak poniżej:

Kierunek

w zakresie

Andragogika

doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Pedagogika

polityka oświatowa – menadżer oświaty

praca społeczno – wychowawcza z dzieckiem i rodziną

Pedagogika nauczycielska

pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna

wczesne nauczanie języka angielskiego

5.   na 3 stronie pracy dyplomowej proszę usunąć klasyfikację tematyczną

6.   dziedzina pracy – 5-cio cyfrowy kod otrzymujecie Państwo od promotora

7.   w dniu obrony przynosicie Państwo:

·         zdjęcia (4 sztuki - dyplom podstawowy, 5 sztuk – dyplom  z wersją angielską)

·         dowód wpłaty (60 zł - dyplom podstawowy, 100 zł - dyplom  z wersją angielską) – opłata za dyplom podstawowy wyświetla się w usoswebie; osoby chcące uzyskać dyplom w wersji angielskiej proszę o informację drogą mailową

·         legitymacja studencka - w dniu obrony tracicie Państwo status studenta

        8. w dniu obrony uruchamiana jest elektroniczna obiegówka – wystarczy wypełnić ją w usoswebie, nie ma potrzeby odwiedzania różnych biur na UW

      9.  Nazwa pliku wprowadzanego do APD i na nośniku powinna mieć brzmienie:

Kierunek

Specjalność

nazwa pliku z pracą magisterską

Andragogika

doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

2300-AND-DZED-pesel

Pedagogika

polityka oświatowa – menadżer oświaty

2300-MGR-PE-POMO-pesel

praca społeczno – wychowawcza z dzieckiem i rodziną

2300-MGR-PE-PRSW-pesel

Pedagogika nauczycielska

pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna

2300-MGR-PEN-PPIWCZ-pesel

wczesne nauczanie języka angielskiego

2300-MGR-PEN-WNJA-pesel

 

8 marca 2017: 

Szkoła Języków Obcych

23 stycznia 2015: Komunikat dotyczący zmiany hasła do poczty studenckiej

Należy wejść na stronę: wp.uw.edu.pl  (ważne! bez www)

Następnie kliknąć „przejdź do aplikacji”; zalogować się do USOS-a a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.

15 czerwca 2014: Procedura dyplomowania

Załączniki do Uchwały Nr 59/2012/13 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23.04.2013 r. w sprawie procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW z późn. zm.

Załacznik nr 3 Organizacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Pedagogicznym UW (Pobierz)

Załącznik nr 4 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (Pobierz .PDF, Pobierz .doc)
Klasyfikacja tematyczna (ze str. 3 załącznika) nie obowiązuje studentów Wydz. Pedagogicznego
Praca napisana w języku angielskim powinna zawierać załączniki wg wzoru (Pobierz...)

Załącznik nr 5 Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego (Pobierz)

Załącznik nr 6 Wniosek o zgodę na konsultacje dotyczące pracy dyplomowej (Pobierz)

Załącznik nr 7 Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego (Pobierz)

Załącznik nr 8 Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w APD (Pobierz)

Link do APD

Informacje dla użytkowników programu antyplagiatowego

Link do Plagiat.pl

Dziedzina pracy

Dokumenty do dyplomu

30 listopada 2013: Karta uczestnictwa w seminarium

Międzynarodowe seminarium Wydziału Pedagogicznego - Karta uczestnictwa (Pobierz...)

11 marca 2011: Dokumenty praktyk studenckich

Pobierz dokumenty:

Zasady odbywania praktyk

Ramowy program

Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Porozumienie

Uwaga! Studenci powinni zgłosić się celem ubezpieczenia tydzień przed rozpoczęciem praktyk do p. Marii Skowrońskiej, p. 117 (m.skowronska@uw.edu.pl).

11 lutego 2011: 

Lista pytań (zagadnień) do egzaminu dyplomowego - Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Każdego studenta obowiązuje przygotowanie się z 20 pytań: 10 pytań z zakresu Studium podstaw teoretycznych - wspólne dla wszystkich specjalności oraz 10 pytań specjalnościowych.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login