Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Kompetencje Przywódcze Kadry Kierowniczej Oświaty

Kierownik: prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak; j.madalinska@uw.edu.pl

Sekretariat: mgr Anna Szewczyk; a.szewczyk@uw.edu.pl

Pokój 116, tel. 55-308-26, 55-308-21

Studia służą podnoszeniu jakości kwalifikacji kadry kierowniczej oświaty. Zasadniczym celem studiów jest rozwijanie kompetencji przywódczych wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w oświacie, a także pracowników szkół i placówek oświatowych ubiegających się o te stanowiska oraz przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji. Studia oferują innowacyjny program kształcenia, który powstał na bazie analizy potrzeb kadry kierowniczej oświaty w zakresie jej doskonalenia zawodowego. Program jest osadzony w rzeczywistości oświatowej i uwzględnia najnowszą wiedzę na temat europejskich podstaw zarządzania i przywództwa w oświacie. Program kładzie nacisk na nowoczesne narzędzia stosowane w przywództwie oraz na trzy kluczowe obszary tematyczne: kompetencje przywódcze – wymiar osobisty, kompetencje przywódcze – wymiar interpersonalny, kompetencje przywódcze – wymiar środowiskowy.

Tryb studiów: studia wieczorowe; zajęcia trwają 2 semestry; czawartki (głównie), godz. 17.00-20.00

Czas trwania studiów: październik-czerwiec

Rekrutacja:  Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Limit miejsc: 24 – 40 osób

Termin składania dokumentów: październik 2017 r.

 

Komplet dokumentów powinien zawierać: podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

 

Czesne wynosi 3.800,00 zł. (semestralna opłata: 1900 zł.)

 

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

 

Program studiów obejmuje niżej wymienione Moduły

l.p.

nazwa przedmiotu

 

Liczba godzin

forma
zaliczenia1

KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE-

WYMIAR OSOBISTY

40

ZAL


2

KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE-

WYMIAR INTERPERSONALNY

50

ZAL


3

KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE-

WYMIAR ŚRODOWSKOWY

60

ZAL


 

 

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login