Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego
Rok akademicki 2017/2018

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel.: 22 55 308 65

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Zielińska, prof. UW
Sekretariat: mgr Maria Skowrońska (m.skowronska@uw.edu.pl)
Pokój 310, tel. 22 55-308-65
(czynny w środę i piątek od godz. 17.00 do 18.30)

Plan zajęć I semestr

Plan zajęć III semestr edycja P-28

Plan zajęć II semestr P – 29

Seminaria

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W programie znajdują się następujące przedmioty i bloki przedmiotowe:

 1.     Psychologia dla nauczycieli;  
 2.     Problemy społeczno - wychowawcze różnych  grup dzieci i młodzieży a przemiany kultury, kultura młodzieżowa; 
 3.     Trening wychowawczy; 
 4.     Wybrane elementy prawa dla nauczycieli; 
 5.     Szkoła, oświata i polityka edukacyjna; 
 6.     Podstawy dydaktyki, kultura szkoły; 
 7.     Dydaktyka przedmiotu; 
 8.     Dydaktyka obszaru przedmiotowego (przedmiotów przyrodniczych lub humanistycznych; 
 9.     Ocenianie w szkole;
 10.     Emisja głosu;
 11.     Seminarium dyplomowe z metodami badań pedagogicznych; 
 12.     Technologia informacyjna.
   

Studia trwają trzy semestry.

Liczba godzin: ok 400 (wykłady, ćwiczenia, seminaria), 150 zajęć praktycznych.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Prosimy o składanie dokumentów osobiście od 5 lipca do 4 sierpnia i od 12 do 27 września 2017 r. w pok. 310 (środy i piątki w godz. 17.00 - 18.30) adres j. w. lub przesłanie pocztą do 27 września 2017 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

Rozpoczęcie zajęć: październik 2017 r.

Zajęcia odbywają się w środy i piątki, w godz. 17.00 - 20.00.

Koszt: 6000,- zł [2000,- zł za semestr - płatne przed rozpoczęciem każdego semestru (pierwsza wpłata w październiku br.)]

Komplet dokumentów powinien zawierać: podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.

Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

Słuchacze wznawiający studia dokonują wpłat na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny (230)
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
69 1160 2202 0000 0000 6084 9408


Sekretariat Studiów Podyplomowych
Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego
pok.310
czynny w środy i piątki w godzinach: 17.00 - 18.30
urlop 5 sierpnia-11 września 2017 r.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login