Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Kierownik: dr Jerzy Marek

 

 

 

Sekretariat: mgr Anna Skowrońska
Pokój 116, tel. 22 55-308-26, 55-308-21
e-mail:
a.skowronska@uw.edu.pl

Dyżur sekretariatu w poniedziałki od 17.00 do 18.00 oraz w soboty zjazdowe (godziny i miejsce uzgodnione ze słuchaczami).

Adresat studiów
Studia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i awansem zawodowym, jak również do czynnych dyrektorów placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych.

Termin i procedura rekrutacji

 

Termin: 15 maja – 9 września 2017 r.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Przyjmowanie dokumentów po zakończeniu rekrutacji. Terminy: 11,12,13 września, godz. 17.00-18.00, pok.116.

 

W roku akademickim 2017/2018 limit przyjęć wynosi 80 miejsc.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Czesne
Całkowity koszt kształcenia jednego słuchacza wynosi 4200 zł (płatne w dwóch ratach po 2100 zł)

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

 

Opłaty prosimy kierować na:  
Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
Wydział Pedagogiczny, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20 
Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą.  
Numer konta: wygenerowany w USOS

 

Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Szczegółowe informacje i składanie dokumentów:  
Sekretariat Studium - Wydział Pedagogiczny UW,  
00-561 Warszawa, Mokotowska 16/20 
pok. 116, tel. (22) 5530826

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą powstało w 1998 roku. Przez dziewiętnaście lat studia ukończyło ponad tysiąc osób - dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, ognisk, ogrodów jordanowskich, bibliotek pedagogicznych, ale także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, instytucji administrujących system edukacyjny, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, animatorów organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych typów szkół i innych placówek oświatowych.

Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Strona akademicka programu to wiedza o polityce oświatowej i przemianach w polskim systemie szkolnym, elementy znajomości systemów oświatowych innych państw i polityka oświatowa Unii Europejskiej. Ponadto proponowane są zajęcia z zakresu socjologii edukacji i badań nad młodzieżą, podstaw organizacji i zarządzania, podstaw prawa oświatowego oraz elementów ekonomiki kształcenia. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Lista przedmiotów:

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

 1.  

Polityka oświatowa

8

 1.  

Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE

8

 1.  

Zarządzanie (podstawy teoretyczne)

12

 1.  

Socjologia edukacji

20

 1.  

Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi

12

 1.  

Prawo w oświacie

40

 1.  

Ekonomika kształcenia

8

 1.  

Oświatowe zadania samorządu

16

 1.  

Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową

36

 1.  

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia

12

 1.  

Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej

16

 1.  

Konkurs na dyrektora szkoły

4

 1.  

Praktyka asystencka

30

 1.  

Wykłady nt. aktualnych problemów kształcenia

12

 1.  

Warsztaty

36

 1.  

Seminarium dyplomowe

30

 

 

Łącznie

 

300

Zajęcia trwają rok, prowadzone są w czasie weekendów (soboty i niedziele). Przeważnie dwa razy w miesiącu. 

Inaugurację przewiduje się na październik 2017. Informacja o terminie rozpoczęcia zostanie podana we wrześniu. Szczegóły organizacyjne zostaną wysłane mailem na tydzień przed rozpoczęciem studiów.

 

 

 

 


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login