Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego


Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski
Kierownik: dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, profesor UW
Sekretarz: Barbara Dobrowolska (email: b.dobrowolska@uw.edu.pl)
Dyżur: pok. 114, środy - 14.30-15.30
ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa tel. 55 30828

Studia mają charakter doskonalący, umożliwiają przyszłym  i obecnym nauczycielom wychowania przedszkolnego i klas I-III szkoły podstawowej pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych. Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, technik pracy z dziećmi, wiedzy o kulturze, historii i tradycji anglo-amerykańskiej. Pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1 (CAE).

Egzamin dla osób nie posiadających świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2016r.

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Dokumenty proszę składać w pok. 114 lub na portierni Wydziału Pedagogicznego do teczki Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego.

UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Należy złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

UWAGA! Dla  kandydatów nie posiadających żadnego z ww świadectw będzie zorganizowany wstępny, dopuszczający do studiów, płatny - 100 PLN, egzamin z j. angielskiego.

 Koszt semestru: 1700 zł   

  1. Historia i kultura USA 

  2. Historia i kultura Wielkiej Brytanii 

  3. Lektorat z j. angielskiego

  4. Wybrane metody i techniki pracy z małymi dziećmi 

  5. Metodyka j. angielskiego 

  6. Fonetyka praktyczna

     
  7. Nowoczesne technologie w nauczaniu j. angielskiego

 Większość (70-80%) zajęć prowadzona jest w j. angielskim.

Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do egzaminu B2 lub C1 w Szkole Języków Obcych UW (koszt egzaminu w 2011 wynosi:150zł + 25zł wydruk certyfikatu).

Lektorat z j. angielskiego (100 godz.), nie tylko przygotowuje do przystąpienia do egzaminu znajomości j.angielskiego na poziomie C1 (CAE itp.), ale także doskonali posiadane już kompetencje u słuchaczy posiadających świadectwo znajomości języka na poziomie C1. 

Nauka na Studiach Podyplomowych trwa trzy semestry. Zajęcia obejmują łącznie 350 godzin, odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie, w godzinach 8-17.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login