Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studia podyplomowe „TRENER-ANDRAGOG”

Rok akademicki 2014/2015

Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski
Kierownik studiów: dr Anna Marianowska
 e-mail: a.marianowska@uw.edu.pl

Sekretariat: mgr Anna Szewczyk
pok. 116 - poniedziałek-piątek: 10:30-13:30
tel. 55 308 21;  55 308 26
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl

Czas trwania: 2 semestry (244h)

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio – niedzielne

Zajęcia rozpoczynają się obowiązkowym dla wszystkich uczestników treningiem interpersonalnym. Uwaga! Na treningu interpersonalnym oraz analizie procesu grupowego, która odbędzie się podczas pierwszego zjazdu obowiązuje 100% obecność.

Opłaty za studia:

 koszt: 5350 zł, możliwość opłaty w dwóch ratach

Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie studentów w zakresie pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość opanowania profesjonalnego warsztatu trenerskiego, zdobycia wiedzy i umiejętności z obszaru andragogiki ułatwiających pracę z ludźmi dorosłymi, w tym lepszego poznania siebie i zrozumienia specyfiki uczenia się, i rozwoju w poszczególnych okresach życia ludzi dorosłych.

• Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe (licencjat lub magisterium).

• Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów to 22 osoby.

• O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona – 25 osób.

Komplet dokumentów powinien zawierać: podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Dokumenty należy składać osobiście u Pani mgr Anny Szewczyk, pok. 116 w pażdzierniku 2017.

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną - pracowników Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także przez doświadczonych psychologów - Trenerów i Superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Absolwent studiów zdobędzie specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń i warsztatów z ludźmi dorosłymi, które obejmuje znajomość specyfiki rozwoju i uczenia się dorosłych oraz umiejętność wykorzystywania efektywnych metod, technik i narzędzi służących zarówno projektowaniu, realizacji, jak i ewaluacji prowadzonych działań edukacyjnych. Program studiów składa się z trzech modułów, w ramach których absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu andragogiki, pracy trenerskiej, a także uzyska niezbędne kompetencje służące własnemu rozwojowi oraz umożliwiające kształtowanie rozwoju innych. W programie studiów szczególny nacisk został położony na zagadnienia dotyczące uczenia się dorosłych w różnym wieku, intensyfikowania procesów poznawczych ukierunkowanych na efektywne uczenie się jednostek i grup w różnych fazach rozwoju, wystąpień publicznych, funkcjonowania człowieka dorosłego na różnych etapach życia, coachingu zespołowego, kierowania rozwojem własnego potencjału, umiejętności osobistych trenera w tym kompetencji komunikacyjnych i logistycznych.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych TRENER-ANDRAGOG obejmuje 3 moduły realizowane przez 2 semestry (244h) (zobacz szczegóły programu):

Moduł I - Podstawy wiedzy i umiejętności andragoga

Moduł II - Rozwój osobisty trenera-andragoga

Moduł III - Praktyka pracy trenerskiej

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login