Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

STUDIA I STOPNIA trwają  6 semestrów i składają się z 3 etapów. Każdy etap (jeden rok studiów) ma przypisane określone moduły. Aby przejść na kolejny etap studiów (rok) należy zaliczyć wszystkie moduły przypisane do danego etapu oraz zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Oprócz obowiązkowych  modułów ze Studium kształcenia ogólnego, Studium kształcenia kierunkowego oraz Studium kształcenia specjalnościowego), student wybiera zajęcia fakultatywne (Studium Uzupełniające) odbywające się na Wydziale oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie (na innych kierunkach studiów), którymi uzupełnia brakującą liczbę punktów ECTS. Po uzyskaniu absolutorium: zaliczenie wszystkich modułów, zaliczenie egzaminu z lektoratu na poziomie B2, zaliczenie seminarium dyplomowego  oraz uzyskanie minimum 180 punktów, student składa pracę dyplomową. Po przyjęciu pracy przez promotora oraz uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

STUDIA II STOPNIA trwają  4 semestry i składają się z 2 etapów. Każdy etap (jeden rok studiów) ma przypisane określone moduły. Aby przejść na kolejny etap studiów (rok) należy zaliczyć wszystkie moduły przypisane do danego etapu oraz zdobyć minimum 60 punktów ECTS. Oprócz obowiązkowych  modułów ze Studium kierunkowego, Studium kształcenia specjalnościowego, Modułu dydaktycznego (dla osób bez przygotowania pedagogicznego), student wybiera zajęcia fakultatywne (Studium Uzupełniające) odbywające się na Wydziale oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie (na innych kierunkach studiów), którymi uzupełnia brakującą liczbę punktów ECTS. Po uzyskaniu absolutorium: zaliczenie wszystkich modułów,  zaliczenie seminarium dyplomowego  oraz uzyskanie minimum 120 punktów, student składa pracę dyplomową. Po przyjęciu pracy przez promotora oraz uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego nr 35/2014/2015 z dnia 24 marca 201 5 r. w sprawie dostosowania programów kształcenia do nowych wymagań określonych w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 03.10.2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Zobacz...)

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW STACJONARNYCH  I i II STOPNIA (I rok studiów od roku akademickiego 2016/2017)

Opisy specjalności

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

1. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

SPECJALNOŚCI:
1. Andragogika - Organizacja edukacji dorosłych    PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. Animacja kultury i edukacja nieformalna   
PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
3. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie   
PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
4. Pedagogika rewalidacyjna: Wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych   
PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

2. Pedagogika małego dziecka (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna    PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego  
PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

1. Pedagogika (profil ogólnowkademicki)

SPECJALNOŚCI:
1. Andragogika - Edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń
  PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacujne dorosłych
   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
3. Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym
   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
4. Edukacja artystyczna i medialna
   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
5. Integtracja i inkluzja społeczno-edukacyjna
   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
6. Polityka oświatowa - menedżer oświaty  
PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
7. Studia nad dzieckiem i rodziną  
PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
8. Transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją  
PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

2. Pedagogika nauczycielska (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna
   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW

3. Graduate programme in Teaching English to Young Learners (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. English for Young Learners and CLIL   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
2. English for Young Learners, CLIL and Early Education   PROGRAM STUDIÓW     PLAN STUDIÓW
 

PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH  I i II STOPNIA (I rok studiów w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJACKIE)

1. Andragogika (profil praktyczny)

SPECJALNOŚĆ:
1. Organizacja edukacji dorosłych

2. Pedagogika społeczno-wychowawcza (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Animacja społeczno-kulturalna
2. Pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy
3. Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

3. Pedagogika małego dziecka (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Edukacja i opieka nad małym dzieckiem
2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia nauczycielskie
3.  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, studia nauczycielskie

4. Pedagogika specjalna i edukacja społeczna (profil praktyczny)

SPECJALNOŚCI:
1. Pedagogika włączająca, studia nauczycielskie
2. Terapia i wspomaganie rozwoju
3. Edukacja dla rozwoju społecznego

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Osoby przyjęte na studia od roku akad. 2013/14 obowiązuje zaliczenie Modułu "Kształcenie językowe dla celów akademickich" (dawne KJO) Wiecej informacji...

1. Andragogika (profil ogólnoakademicki)

SPECJALNOŚCI:
1.Edukacja pozaformalna dorosłych- prowadzenie szkoleń
2.Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

2. Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

SPECJALNOŚCI:
1. Animacja społeczno-kulturalna
2. Edukacja medialna
3. Polityka oświatowa – menedżer oświaty
4. Praca społeczno-wychowawcza z dzieckiem i rodziną
5. Edukacja integracyjna i edukacja włączająca

3. Pedagogika nauczycielska (profil praktyczny, studia nauczycielskie)

SPECJALNOŚCI:
1. Edukacja artystyczna
2. Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna
3. Wczesne nauczanie języka angielskiego

4. Graduate Programme in teaching English to young learners (profil praktyczny, studia nauczycielskie)

 

Programy studiów - ARCHIWUM

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login