Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Rada Wydziału

Login:
Hasło:
Uwaga! Po skończonej edycji proszę pamiętać o wylogowaniu się.
Automatyczne wylogowanie nastąpi dopiero po 8 godzinach nieaktywności!

2017-10-03:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-06-27:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-05-19:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-04-18:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-03-21:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-02-21:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2017-01-19:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

Akty normatywne i prawne wydawane przez uniwersyteckie wydziały i jednostki od stycznia 2017 r. są dostępne w Dzienniku.


2016-12-13:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)


2016-11-04:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

17/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego
18/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia
19/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia
20/2016/2017 w sprawie powołania Rady Fundacji przy Wydziale Pedagogicznym
21/2016/2017
22/2016/2017
23/2016/2017
24/2016/2017
25/2016/2017
26/2017/2018
27/2017/2018 w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem
28/2016/2017 w sprawie nostryfikacji dyplomu
29/2016/2017 w sprawie nostryfikacji dyplomu
30/2016/2017 w sprawie nostryfikacji dyplomu
31/2016/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku (FID)
32/2016/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku (FID)
 


2016-10-04:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

1/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Kierownika studiów niestacjonarnych na kadencję 2016-2020
2/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Kierownika studiów doktoranckich na kadencję 2016-2020
3/2016/2017 w sprawie przekazania uprawnień
4/2016/2017 w sprawie przekazania uprawnień
5/2016/2017 w sprawie wyboru kandydatów na członków stałych komisji senackich w kadencji 2016-2020
6/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyboru kandydatów na członków Uczelnianej komisji oceniającej dla nauczycieli akademickich i Odwoławczej komisji oceniającej dla nauczycieli akademickich w kadencji 2016-2020
7/2016/2017 w sprawie wyboru kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, Komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej do spraw  studentów i doktorantów w kadencji 2016-2020
8/2016/2017 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Bibliotecznej w kadencji 2016-2020
9/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Bibliotecznej w kadencji 2016-2020
10/2016/2017 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w kadencji 2016-2020
11/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia, Komisji Konkursowej, Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, Komisji ds. Nauki, Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Komisji ds. Programów Studiów w kadencji 2016-2020
12/2016/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej listy pracowników przewidzianych do nagród Rektora
15/2016/2017 w wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez wybranych niesamodzielnych pracowników naukowych i na prowadzenie zajęć przez pracowników naukowo-technicznych
16/2016/2017 w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem
 


2016-06-17:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

77/2015/2016 w sprawie zmian w uchwale 36/2015/2016 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad kwalifikacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok 2017/2018


2016-05-12:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

58/2015/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z kadencji 2012-2016
62/2015/2016 Uchwała w sprawie szczegółowych zasady potwierdzania efektów uczenia zdobytych poza edukacją formalną na rok 2017/2018


2016-04-19:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

51/2015/2016 Uchwała w sprawie wysunięcia kandydatów na członków Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2017-2020
52/2015/2016 Uchwała w sprawie wysunięcia kandydatów na członków Polskiej Akademii Nau
57/2015/2016 Uchwała w sprawie nostryfikacji dyplomu


2016-03-15:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

49/2015/2016 Uchwała w sprawie powołania Kursu „Nowe technologie w edukacji”


2016-02-16:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

41/2015/2016 Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
42/2015/2016 Uchwała w sprawie powołania studiów podyplomowych Kompetencje przywódcze kadry kieronwiczej oświaty
 


2016-01-19:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

31/2015/2016 Uchwała w sprawie powołania kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
32/2015/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia i efektów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
33/2015/2016 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale nr 24/2014/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
34/2015/2016 Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia w roku 2016/2017
35/2015/2016 Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018
36/2015/2016 Uchwała w sprawie zasad kwalifikacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok 2017/2018
37/2015/2016 Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017


2015-10-08:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

1/2015/2016 Uchwała w sprawie przekształcenia katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjanej w Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
2/2015/2016 Uchwała w sprawie wyboru kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
8/2015/2016 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku
9/2015/2016 Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku
10/2015/2016 Uchwała w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem
11/2015/2016 Uchwała w sprawie nostryfikacji dyplomu


2015-06-16:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

51/2014/2015 Uchwała w sprawie zmiany Misji i Strategii Wydziału Pedagogicznego (Pobierz...)
52/2014/2015 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Rutkowskiej
53/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
54/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Pietrusińskiej
55/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mirosława Czado
56/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamilli Wichrowskiej
57/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej
58/2014/2015 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW
59/2014/2015 Uchwała w sprawie procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW
60/2014/2015 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 29/2014/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
61/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania Kursu „Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu”
62/2014/2015 Uchwała w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem
63/2014/2015 Uchwała w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli


2015-05-19:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

42/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego
43/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego
44/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
45/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
46/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia wniosku o umorzenie przewodu habilitacyjnego
47/2014/2015 Uchwała w sprawie  sprawie nadania stopnia doktora
48/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora
49/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na poprawienie rozprawy doktorskiej
50/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania kursu "Zasady żywienia dzieci"


2015-04-14:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

36/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie poparcia odwołania dra Zbigniewa Megera
37/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie wszczęcia przewodu i wyznaczenia promotora
38/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
39/2014/2015 Uchwała w sprawie  w sprawie recenzentów w przewodzie doktorskim
40/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia rozprawy
41/2014/2015 Uchwała w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych (Pobierz...) (Załącznik nr 1)


2015-03-17:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Protokół)

30/2014/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego
31/2014/2015 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
32/2014/2015 Uchwała w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego
33/2014/2015 Uchwała w sprawie kryteriów zatrudniania asystentów i adiunktów (Załącznik nr 1)
34/2014/2015 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 59/2012/13  w sprawie procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW
35/2014/2015 Uchwała w sprawie dostosowania programów kształcenia do nowych wymagań określonych w Rozporządzeniu  MNiSzW z dnia 03.10.2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia


2015-02-17:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

25/2014/2015 Uchwała w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego
26/2014/2015 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora
27/2014/2015 Uchwała w sprawie wszczecia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora
28/2014/2015 Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 
29/2014/2015 Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016


2015-01-20:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

18/2014/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania hablitacyjnego
19/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postepowaniu
20/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Witolda Wincenciaka
21/2014/2015 Uchwała w sprawie w sprawie w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Witolda Wincenciaka
22/2014/2015 Uchwała w sprawie poparcia odwołania dr Barbary Murawskiej
23/2014/2015 Uchwała w sprawie zmian w uchwale rekrutacyjnej 2015/2016
24/2014/2015 Uchwała w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w roku kademickim 2016/2017
 


2014-09-23:  [Ewelina Zubala]

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

80/2013/2014 Uchwała w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Anny Kowalewskiej
81/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Kammbach i powołania na promotora prof. dr hab. Wiesława Theissa
82/2013/2014 Uchwała w sprawie powołania dr Agnieszki Naumiuk na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marty Kammbach
83/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Czarneckiej i powołania na promotora dr hab. Anny Wiłkomirskiej, prof. UW
84/2013/2014 Uchwała w sprawie powołania dra Piotra Zańko na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Czarneckiej
85/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Piotra Koniecznego i powołania na promotora prof. dr hab. Józefa Półturzyckiego
86/2013/2014 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Depty-Marel i powołanie na promotora dr hab. Rafała Godonia
87/2013/2014 Uchwała w sprawie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Dworakowskiej
88/2013/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Bąk-Gajdy
89/2013/2014 Uchwała w sprawie poparcia wniosku mgr Wojciecha Goli o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 


2012-11-20:  Skład Rady Wydziału Pedagogicznego UW w kadencji 2016-2020  [Joanna Kozłowska-Pięcek]


Dziekan Przedstawiciele  innych nauczycieli akademickich
Dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW Dr Ewa Dębska
Prodziekani  Dr Monika Gromadzka
Dr hab. Anna Zielińska, prof. UW Dr Anna Marianowska
Dr Barbara Murawska Dr Jerzy Marek
 Samodzielni nauczyciele akademiccy Dr Małgorzata Przanowska
Dr hab. Roman Dolata, prof. UW Dr Halina Rotkiewicz
Dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW Mgr Anna Sobolewska
Dr hab. Adam Fijałkowski, prof. UW Dr Anna Steinhagen
Dr hab. Rafał Godoń Dr Piotr Zańko
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski  
Dr hab. Janina Kamińska Przedstawiciele  pracowników  niebędących nauczycielami
Dr hab.  Małgorzata  Karwowska-Struczyk, prof. UW Mgr Dorota Michałowska
Dr hab. Remigiusz Kijak Mgr Anna Szewczyk
Dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW  
Dr hab. Anna Kowalewska  
Dr hab. Krystyna Lubomirska Przedstawiciele studentów
 Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka Karolina Kurpińska
Prof. dr hab. Stefan Mieszalski Natalia Prymek
Prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska Marta Siedlecka
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak Anna Stańczak
Dr hab. Agnieszka Naumiuk Ewelina Suwalska
Dr hab. Mirosław Pęczak Oskar Wojtynowski
Dr hab. Marlena Plebańska  
Prof. dr hab.  Józef  Półturzycki  
Dr hab. Jan Rutkowski Przedstawiciel doktorantów
Dr hab. Ewa Skibińska mgr Rafał Pląsek
Dr hab. Paulina Sosnowska  
Dr hab. Zofia Stelmaszuk  Przedstawiciel Związków Zawodowych
Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. UW  Dr hab. Zofia Stelmaszuk
Prof. dr hab.  Irena  Wojnar (urlop)  
Dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW Osoby zaproszone
   Prof. dr hab.  Barbara  Woynarowska
  Dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW
  Prof. dr hab. Barbara Wilgocka-Okoń
  Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
  Prof. dr hab. I.Szybiak
  Dr hab. Henryk Depta, prof. UW
  Prof. dr hab. Andrea Folkierska
  Prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz
  Mgr Urszula Pawłowicz

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2017-2018

10.10, 14.11, 12.12, 16.01, 27.02, 27.03, 24.04, 29.05, 26.06

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2016-2017

11.10, 29.11, 20.12, 24.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 27.06

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w r.a. 2015-2016

13.10, 24.11, 15.12, 26.01, 23.02, 22.03, 26.04, 17.05, 21.06

 

 Składy Komisji w kadencji 2016-2020 (Pobierz)

 Składy Komisji w kadencji 2012-2016 (Pobierz)

 

 Szukaj:


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login