Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Informacje dla pracownikow

Login:
Hasło:
Uwaga! Po skończonej edycji proszę pamiętać o wylogowaniu się.
Automatyczne wylogowanie nastąpi dopiero po 8 godzinach nieaktywności!

2008-05-20:  [Joanna Kozłowska-Pięcek]

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich


2008-03-06:  [Joanna Kozłowska-Pięcek]

 Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć


2008-03-06:  [Joanna Kozłowska-Pięcek]

 Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej


2007-10-06: Uwaga!  [Joanna Kozłowska-Pięcek]

W związku ze zmianami w USOS-ie wprowadzonymi przez DAK prosimy o zapoznanie się i korzystanie z uaktualnionej instrukcji dostępu do systemu!Szukaj:


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login