Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty - studia doktoranckie

Login:
Hasło:
Uwaga! Po skończonej edycji proszę pamiętać o wylogowaniu się.
Automatyczne wylogowanie nastąpi dopiero po 8 godzinach nieaktywności!

2017-11-15: Zajęcia z Metodologii badań pedagogicznych  [mgr Maria Walczewska]

Szanowni Państwo,

Pani Kierownik Studiów Doktoranckich  dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW,  informuje, że na prośbę doktorantów,  zmienia się formuła zajęć obowiązkowych z Metodologii badań pedagogicznych.

Metodologia, od tego roku akademickiego, będzie miała wymiar łaczny 60 godzin akademickich. Będą to zajęcia warsztatowe,  podzielone na dwa moduły:
Metodologia badań pedagogicznych - perspektywa ilościowa, warsztaty, 30 h
Metodologia badań pedagogicznych - perspektywa jakościowa, warsztaty, 30 h

Zajęcia - w semestrze letnim - odbywać się będą w poniedziałki i środy, g. 17.00-18.30 w sali 216
Pierwsza połowa semestru, to zajęcia "z ilościówki": 19.02, 21.02, 26.02, 28.02, 5.03, 7.03, 12.03, 14.03, 19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 9.04, 11.04, 16.04
Druga połowa, "z jakościówki": 18.04, 23.04, 25.04., 2.05, 7.05, 9.05, 14.05, 16.05, 21.05, 23.05, 28.05, 30.05, 4.06, 6.06


2017-11-15: Stypendium dla najlepszych doktorantów  [Robert Orziński]

Stypendium dla najlepszych doktorantów – proszę sprawdzić usosweb i pocztę!

Szanowni Państwo, Komisja Stypendialna dla Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW dokonała weryfikacji wniosków o Stypendium dla najlepszych doktorantów. Część z nich zawiera braki. Wszystkim osobom, którym brakuje dokumentów, wniosek został cofnięty do uzupełnienia z informacją, czego brakuje, do kiedy i gdzie należy złożyć brakujące dokumenty. Proszę sprawdzić usosweb jak i skrzynkę mailową. Przypominam, że termin na założenie braków mija 22 listopada.

  

Pozdrawiam, Magda Stachacz

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

Wydział Pedagogiczy UW


2017-11-09: Informacja o terminie zajęć Nurty współczesnej pedagogiki dla I roku  [mgr Maria Walczewska]

Pierwsze zajęcia w ramach przedmiotu Nurty współczesnej pedagogiki w roku akademickim 2017/2018 będzie prowadziła Pani prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Odbędą się one 23 listopada 2017 r. (w czwartek) w godz. 15.30 – 20.00 w sali 124.

O kolejnych terminach będą Państwo powiadamiani po ustaleniu ich z osobami specjalnie zapraszanymi do poprowadzenia  tych zajęć.

 Szukaj:


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login