Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Koło Studencko-Doktoranckie Edukacji dla Różnorodności „Dialog” rozpoczeło działalność w grudniu 2016 organizując Dzień Migranta na Uniwersytecie Warszawskim. Oficjalna rejestracja nowej organizacji nastapiła w marcu 2017 roku.

Działalność naszego Koła ma na celu wspieranie i promowanie postaw otwartości i tolerancji względem różnorodności. Chcemy uwrażliwiać na sytuację grup mniejszościowych w Polsce oraz zachęcać do wspólnej refleksji i działalności na rzecz poprawy jakości ich życia w naszym kraju.

Cele realizujemy poprzez organizację warsztatów, debat, szkoleń, festiwali, działalność badawczą oraz współpracę z organizacjami o podobnym profilu.

 

Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy do współpracy!

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login