Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Studenckie Koło Naukowe Kierunek: Rozwój działa od 2013 roku i zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowanych pogłębianiem wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego rozwoju.

Cele Organizacji:

a) pogłębianie wiedzy oraz samokształcenie członków Koła w dziedzinie rozwoju człowieka,

b)  prowadzenie badań naukowych,

c) szerzenie idei rozwoju osobistego wśród członków Koła i społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, a także w społeczności lokalnej,

d) stwarzanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej do wspierania rozwoju osób w różnych okresach życia.

 

 

 

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację cyklicznych spotkań naukowo – dyskusyjnych,

b) udział w konferencjach naukowych oraz organizację tematycznych konferencji, debat,

c) uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych z szeroko pojętym rozwojem organizowanych przez inne instytucje: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe itd.

d) działania edukacyjne i organizację kampanii społecznych,

e) współpracę z organizacjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju,

f) czynne włączanie się w pracę placówek edukacyjnych.

 

Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w godzinach odpowiadających jak największej liczbie członków.

Zapraszamy do współpracy!

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login