Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Archiwum

25 kwietnia 2017: Stypendium dla oszczędnych studentów ,30 wrzesień 2017
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najbardziej oszczędnych studentów w Polsce. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy chcą podzielić się swoimi sposobami na oszczędzanie. Laureaci konkursu otrzyma 12-miesięczne stypendium o wysokości 1 300 zł miesięcznie oraz możliwość odbycia płatnej praktyki.

 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Formularz musi zawierać m.in. opis lub film z uzasadnieniem, dlaczego zgłaszająca się osoba zasługuje na miano najoszczędniejszego studenta w Polsce.

 

20 kwietnia 2017: Ruszyła rekrutacja do programu MOST dla studentów i doktorantów UW,15 maj 2017

Już ruszyła i jeszcze chwilę potrwa! Do 15 maja możecie zarekrutować się do Programu i wyjechać na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2017/2018 nawet na drugi koniec Polski. Prosta i szybka, internetowa rekrutacja czeka na Was pod adresem: www.most.uka.uw.edu.pl, a niemal codzienna dawka informacji o Programie na naszym profilu na FB - www.facebook.com/programmost2000.

20 kwietnia 2017: Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships , 14 wrzesień 2017

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

[ wiecej informacji ]

18 kwietnia 2017: DAAD: Krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech, 1 maj 2017
Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 euro. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

 
W aktualnie prowadzonym naborze wniosków okres rozpoczęcia stypendium musi przypadać od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. 
 

14 kwietnia 2017: Humboldt Research Fellowships for postdoctoral researchers

In providing Humboldt Research Fellowships for postdoctoral researchers, the Alexander von Humboldt Foundation enables highly-qualified scientists and scholars from abroad who are just embarking on their academic careers and who completed their doctorates less than four years ago to spend extended periods of research (6–24 months) in Germany. Scientists and scholars from all disciplines and countries may apply.

Researchers who completed their doctorates more than four, but no more than twelve years ago may apply for “Humboldt Research Fellowships for experienced researchers”.

[ wiecej informacji ]

14 kwietnia 2017: MSCA COFUND: nowy konkurs na współfinansowanie programów grantowych, 28 wrzesień

5 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND, czyli współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich. Wszystkie programy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa.

Więcej informacji na stronach KPK: programy grantowe i studia doktoranckie.

Termin zamknięcia konkursu: 28 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na  Participant Portal. Wnioski składane są elektronicznie, za pomocą proposal submission system. Na stronie konkursu znajdują się niezbędne dokumenty przygotowania wniosku: m.in. Guide for Applicants, Work Programme.

14 kwietnia 2017: Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Finlandii

Uniwersytet w Oulu (Finlandia) zaprasza naukowców, którzy chcą prowadzić badania w następujących obszarach:

  • Creating sustainability through materials and systems
  • Molecular and environmental basis for lifelong health
  • Digital solutions in sensing and interactions
  • Earth and near-space system and environmental change
  • Understanding humans in change

Zainteresowani stypendium indywidualnym MSCA 2017 powinni wysłać swoje CV i krótki opis zainteresowań do dnia 22 maja br.

Termin naboru wniosków w MSCA IF 2017 upływa 14 września 2017 r.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

7 kwietnia 2017:  Visiting scholarship of three months of UCSIA at the University of Antwerp, 27 Kwiecień

Within the framework of the renewed agreement with UCSIA vzw, having restarted since last year, the University of Antwerp (UAntwerpen) can award one “UCSIA visiting scholarship at the UAntwerpen” for a duration of three months during the academic year 2017/2018.

“UCSIA visiting scholars at the UAntwerpen” concern post-doctoral researchers from outside the UAntwerpen who are appointed by the university to conduct independent academic research that ties in with the mission, interests and objectives of UCSIA vzw. These researchers are not connected with UCSIA v.z.w. by any legal tie whatsoever.

 

[ wiecej informacji ]

4 kwietnia 2017: Zaproszenie - projekt badawczy: bezpieczeństwo społeczne: udział w konferencji i publikacji naukowej 28 kwiecień 2017

Szanowni Państwo, 

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w projekcie badawczym poświęconym zagadnieniu Bezpieczeństwa Społecznego, jaki realizowany jest przez Zakład Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Płocku.

Szczegóły przesyłam w załączniku. 

dr Arkadiusz Lewandowski

Kierownik Zakładu Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Ul. Gałczyńskiego 28, 09-402 Płock

fckeditor/userfiles/file/admatras/Karta%20zg%C5%82oszenia%20Bezp_%20spo%C5%82_.pdf

fckeditor/userfiles/file/admatras/Zaproszenie%20Bezp_%20Spo%C5%82_%202017.pdf

 

20 marca 2017: Ważne zmiany wprowadzone w 13 edycji konkursu OPUS i PRELUDIUM
Zwiększenie miesięcznych limitów wynagrodzeń, podwyższenie rocznego limitu budżetu w konkursie Preludium, zwiększenie kosztów pośrednich oraz przejście na wyłącznie elektroniczne składanie wniosków - to najważniejsze zmiany, które Narodowe Centrum Nauki wprowadził w regulaminach konkursów Opus 13 i Preludium 13.

 

[ wiecej informacji ]

15 marca 2017:  Opus 13, Preludium 13 - rusza nabór wniosków, termin zamknięcia 16 czerwiec 2017

Od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.

[ wiecej informacji ]

7 marca 2017: Nowy kierownik Biura Prawnego UW (umowy w ramach grantów i projektów), od 13 marca 2017r.

Od 13 marca 2017 na podstawie zarządzenia nr 22 z dn 27.02.2017r. Rektor powołał nowego kierownika Biura Prawnego.

Od poniedziałku (13.03.2017) wszystkie sprawy (pytania, wątpliwości, wzory do akceptacji) związane z umowami tworzonymi w ramach projektów i grantów należy kierować do p. mec. dr Ryszarda Tupina (Kierownika Biura Prawnego) na adres: tupin@adm.uw.edu.pl

Do piątku 10 marca pisma należy kierować na dotychczas funkcjonujacy adres: prawnicy@adm.uw.edu.pl

3 marca 2017: Instrukcja zakładania konta ePUAP dla osób fizycznych, kierowników projektów, kandydatów na stypendium lub staż, NCN

NCN informuje o zamieszczonej instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP.

Elektroniczną skrzynką podawczą ESP dla jednostek UW 

                             /uwedupl/skrytkaESP

Wiecej informacji udziela BOB: http://bob.uw.edu.pl/kontakt/

W związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., kierownik projektu/osoba fizyczna opcjonalnie może we wniosku wskazać adres skrytki ePUAP. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie promesy finansowania/decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

 

1 lutego 2017: Nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników UW

Od 1 lutego Uniwersytet wprowadza nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników. O środki starać się mogą pracownicy UW, a także naukowcy z innych ośrodków, którzy chcieliby na Uniwersytecie zrealizować prestiżowy grant międzynarodowy. Uczelnia będzie też wspierać m.in. publikacje i czasopisma naukowe, udział w konferencjach, wizyty badaczy z kraju i zagranicy.

[ wiecej informacji ]

17 stycznia 2017: Dialog, nowy program MNiSW, nabór ciągły, 30 czerwca 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie nabory wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r. na  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

[ wiecej informacji ]

6 grudnia 2016: Nowy grant NCN, MINIATURA, od 3.04.2017 do 31.12.2017, tryb ciągły

Na stronie internetowej NCN opublikowane została dokumentacja konkursowa do konkursu Miniatura.

Dla osób spełniających następujące warunki:

 
  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

[ wiecej informacji ]

6 grudnia 2016: Terminy składania wniosków w ramach programu Erasmus + , 2017

Terminy składania wniosków: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Przewodnik po programie Erasmus+ i zaproszenie do składania wniosków w 2017: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/
 

[ wiecej informacji ]

1 grudnia 2016: Portal z bieżącymi ogłoszeniami dot pracy i grantów dla naukowców EURAXESS

Dostępna jest nowa wersja strony EURAXESS Polska, na której w zakładce PRACA i GRANTY zamieszczane sa najnowsze ogloszenia skierowane do naukowcow.

W zakładce PRAXCA & GRANTY oraz w zakładce PARTNERING znajdziecie dostęp do europejskiej bazy z ofertami pracy, grantami i innymi możliwościami poszukiwania współpracy w Europie. Zachecamy do założenia bezpłatnego profilu w celu przeszukiwania ofert i bycia dostępnym dla innych osób szukających współpracy.

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login