Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty - studia stacjonarne

[Login]

21 kwietnia 2017: 

European-funding-guide.eu wraz z Mojekupony.pl szukają najbardziej oszczędnych polskich studentów.

28 marca 2017: 

Szanowni Państwo,

proszę sprawdzić, czy wszystkie przedmioty macie Państwo podpięte pod program (kierunek studiów). Na naszym Wydziale jedynym przypadkiem braku podpięcia przedmiotu pod program są administracyjnie przepisani studenci z grupy do grupy (studenci niestacjonarni). W przypadku studentów stacjonarnych mogły zdarzyć się prośby o dopisanie na przedmiot i sekretariat mógł zapomnieć o podpięciu. Podpięcia pod program będą możliwe w terminie: od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku.

Natomiast podpięcie pod etap (pod rok studiów) jest możliwe do końca roku akademickiego (w praktyce do dnia zgłoszenia etapu do rozliczenia przez dziekanat).

14 marca 2017: 

Dokumenty dotyczące praktyk kolonijnych

8 marca 2017: 

Szkoła Języków Obcych

Studium wychowania fizycznego

23 stycznia 2015: Komunikat dotyczący zmiany hasła do poczty studenckiej

Należy wejść na stronę: wp.uw.edu.pl  (ważne! bez www)

Następnie kliknąć „przejdź do aplikacji”; zalogować się do USOS-a a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.

 

15 czerwca 2014: Procedura dyplomowania

Załaczniki do Uchwały Nr 59/2012/13 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23.04.2013 r. w sprawie: procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW z późn. zm.

Załacznik nr 3 Organizacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Pedagogicznym UW (Pobierz)

Załącznik nr 4 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (Pobierz .PDF, Pobierz .doc)
Klasyfikacja tematyczna (ze str. 3 załącznika) nie obowiązuje studentów Wydz. Pedagogicznego
Praca napisana w języku angielskim powinna zawierać załączniki wg wzoru (Pobierz...)

Załącznik nr 5 Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego (Pobierz)

Załącznik nr 6 Wniosek o zgodę na konsultacje dotyczące pracy dyplomowej (Pobierz)

Załącznik nr 7 Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego (Pobierz)

Załącznik nr 8 Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w APD (Pobierz)

Link do APD

Informacje dla użytkowników programu antyplagiatowego

Link do Plagiat.pl

Dziedzina pracy

Dokumenty do dyplomu    English version

Karta obiegowa - dotyczy tylko indywidualnych przypadków (Pobierz)

3 lutego 2014: Dokumentacja niezbędna do zrealizowania praktyk studenckich.

Pobierz dokumenty:

Zasady odbywania praktyk

Ramowy program

Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Porozumienie

Analiza przypadku

Uwaga! Studenci powinni zgłosić się celem ubezpieczenia tydzień przed rozpoczęciem praktyk do p. Marii Skowrońskiej, p. 117 (m.skowronska@uw.edu.pl).

25 października 2013: 

Międzynarodowe seminarium Wydziału Pedagogicznego - Karta uczestnictwa (Pobierz...)

13 maja 2010: Lista pytań (zagadnień) do egzaminu dyplomowego - Stacjonarne studia pierwszego stopnia

Każdego studenta obowiązuje przygotowanie się z 20 pytań: 10 pytań z zakresu Studium podstaw teoretycznych - wspólne dla wszystkich specjalności oraz 10 pytań specjalnościowych.
 
LISTA PYTAŃ:
 
 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login