Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty - studia stacjonarne

[Login]

21 września 2017: 

Uwaga Studenci studiów stacjonarnych!

Tylko w sytuacjach wyjątkowych zostaną rozpatrzone wnioski o zmianę grupy lub dopisanie administracyjne na zajęcia obowiązkowe. Wnioski można składać w dniach 25-27.09.2017 r.  w pok. 116 lub mailowo na adres a.skowronska@uw.edu.pl

Prośba o dopisanie administracyjne poza limitem

Prośba o zmianę grupy ćwiczeniowej

W ZWIĄZKU Z KAŻDYM PRZEDMIOTEM SKŁADAMY ODDZIELNE PODANIE

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o sprawdzenie w USOSweb czy przedmiot, którego dotyczy podanie na pewno odbywa się w cyklu 2017Z (semestr zimowy).

17 maja 2017: 

Rejestracja na zajęcia  dla studentów st. stacjonarnych w semestrze zimowym 2017/2018

 Rejestracji podlegają te przedmioty, w ramach których przewidziano więcej niż jedną grupę.

Rejestracja na zajęcia oferowane przez Wydział Pedagogiczny zaplanowana jest w dwóch turach:

I tura

22:00 14.06.17 - 23:59 30.06.17– II rok studiów drugiego stopnia oraz III rok studiów licencjackich pierwszego stopnia

22:00 21.06.17 -23:59 30.06.17 –   II rok studiów licencjackich pierwszego stopnia

22:00 25.09.17- 23:59 27.09.17 –  I rok studiów pierwszego stopnia

22:00 29.09.17- 23:59 30.09.17 I rok studiów drugiego stopnia

II tura

22:00 15.09.17 -23:59 22.09.17  – wszyscy studenci uprawnieni do rejestracji (starsze roczniki)

 

22:00 29.09.17- 23:59 30.09.17 – I rok studiów pierwszego stopnia

 

II tura rejestracji na zajęcia będzie miała charakter jedynie korygujący wybory dokonane w pierwszej turze.

  

Równocześnie przypominam o terminach rejestracji  żetonowych obowiązujących na UW

Wszystkie tury rejestracji żetonowych rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

Harmonogram rejestracji żetonowych (lektoraty, oguny, wych. fizyczne):

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje do planu zapisów na zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018 proszę kierować do Anny Szewczyk - Pełnomocnika dziekana ds. USOS a.szewczyk@uw.edu.pl

 

14 marca 2017: 

Dokumenty dotyczące praktyk kolonijnych

8 marca 2017: 

Szkoła Języków Obcych

Studium wychowania fizycznego

23 stycznia 2015: Komunikat dotyczący zmiany hasła do poczty studenckiej

Należy wejść na stronę: wp.uw.edu.pl  (ważne! bez www)

Następnie kliknąć „przejdź do aplikacji”; zalogować się do USOS-a a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.

 

15 czerwca 2014: Procedura dyplomowania

Załaczniki do Uchwały Nr 59/2012/13 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23.04.2013 r. w sprawie: procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW z późn. zm.

Załacznik nr 3 Organizacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Pedagogicznym UW (Pobierz)

Załącznik nr 4 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (Pobierz .PDF, Pobierz .doc)
Klasyfikacja tematyczna (ze str. 3 załącznika) nie obowiązuje studentów Wydz. Pedagogicznego
Praca napisana w języku angielskim powinna zawierać załączniki wg wzoru (Pobierz...)

Załącznik nr 5 Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego (Pobierz)

Załącznik nr 6 Wniosek o zgodę na konsultacje dotyczące pracy dyplomowej (Pobierz)

Załącznik nr 7 Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego (Pobierz)

Załącznik nr 8 Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w APD (Pobierz)

Link do APD

Informacje dla użytkowników programu antyplagiatowego

Link do Plagiat.pl

Dziedzina pracy

Dokumenty do dyplomu    English version

Karta obiegowa - dotyczy tylko indywidualnych przypadków (Pobierz)

3 lutego 2014: Dokumentacja niezbędna do zrealizowania praktyk studenckich.

Pobierz dokumenty:

Zasady odbywania praktyk

Ramowy program

Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Porozumienie

Analiza przypadku

Uwaga! Studenci powinni zgłosić się celem ubezpieczenia tydzień przed rozpoczęciem praktyk do p. Marii Skowrońskiej, p. 117 (m.skowronska@uw.edu.pl).

25 października 2013: 

Międzynarodowe seminarium Wydziału Pedagogicznego - Karta uczestnictwa (Pobierz...)

13 maja 2010: Lista pytań (zagadnień) do egzaminu dyplomowego - Stacjonarne studia pierwszego stopnia

Każdego studenta obowiązuje przygotowanie się z 20 pytań: 10 pytań z zakresu Studium podstaw teoretycznych - wspólne dla wszystkich specjalności oraz 10 pytań specjalnościowych.
 
LISTA PYTAŃ:
 
 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login