Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty - studia doktoranckie

[Login]

5 czerwca 2017: Studia Doktoranckie na Humboldt-Universität zu Berlin

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w załączeniu przesyła informacje o naborze kandydatów na studia doktoranckie na Uniwersytecie Humboldtów (pobierz załączniki: letter_of_recommendation_GSSP i Scholarship_GSSP_tender

16 stycznia 2013: Szczegółowe zasady odbywania przez doktorantów praktyk dydaktycznych

Szczegółowe zasady odbywania przez doktorantów praktyk dydaktycznych obowiązujących od r.a. 2012/2013.

Zgodnie z obowiązującym od r.a. 2012/2013 Regulaminem Studiów Doktoranckich i Programem Studiów Doktoranckich na każdym roku studiów doktoranci powinni odbyć 10 godz. praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo Promotora.

Doktoranci mogą zrealizować praktykę współprowadząc zajęcia wskazane przez Promotora lub w ramach zajęć prowadzonych przez siebie.

Doktoranci realizujący praktykę w ramach zajęć prowadzonych przez siebie proszeni są o dostarczenie do sekretariatu wypełnionego formularza (Pobierz) w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. W rozliczeniu godzinowym, liczba godzin praktyk powinna zostać odliczona od całkowitej liczby godzin przeprowadzonych w ramach wskazanego w formularzu przedmiotu.

W kolejnych latach formularze będą zbierane do końca drugiego tygodnia każdego semestru, przed podpisaniem przez doktoranta umowy.

Podstawą zaliczenia przez Promotora praktyk jest sprawozdanie złożone przez doktoranta do Promotora i sekretariatu.

Za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich możliwe jest zrealizowanie w jednym roku większej liczby godzin praktyk.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login