Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty - studia doktoranckie

[Login]

22 grudnia 2016: Summer School

Szanowni Doktoranci,

 macie Państwo szansę wziąć udział w dwu Summer School organizowanych przez dr hab. Andrzeja Wiercińskiego, prof. UW w 2017 roku. Zainteresowani muszą zarejestrować się w USOS i pokryć koszty pobytu! Ponadto mogą Państwo uczestniczyć w wykładzie konwersatoryjnym prowadzonym przez Pana Profesora. 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w USOS-ie.

Uwaga!

Pierwsza tura rejestracji trwa do 30 grudnia 2016.

16 stycznia 2013: Szczegółowe zasady odbywania przez doktorantów praktyk dydaktycznych

Szczegółowe zasady odbywania przez doktorantów praktyk dydaktycznych obowiązujących od r.a. 2012/2013.

Zgodnie z obowiązującym od r.a. 2012/2013 Regulaminem Studiów Doktoranckich i Programem Studiów Doktoranckich na każdym roku studiów doktoranci powinni odbyć 10 godz. praktyk dydaktycznych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo Promotora.

Doktoranci mogą zrealizować praktykę współprowadząc zajęcia wskazane przez Promotora lub w ramach zajęć prowadzonych przez siebie.

Doktoranci realizujący praktykę w ramach zajęć prowadzonych przez siebie proszeni są o dostarczenie do sekretariatu wypełnionego formularza (Pobierz) w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. W rozliczeniu godzinowym, liczba godzin praktyk powinna zostać odliczona od całkowitej liczby godzin przeprowadzonych w ramach wskazanego w formularzu przedmiotu.

W kolejnych latach formularze będą zbierane do końca drugiego tygodnia każdego semestru, przed podpisaniem przez doktoranta umowy.

Podstawą zaliczenia przez Promotora praktyk jest sprawozdanie złożone przez doktoranta do Promotora i sekretariatu.

Za zgodą Kierownika Studiów Doktoranckich możliwe jest zrealizowanie w jednym roku większej liczby godzin praktyk.

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login