Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Komunikaty dotyczące stopni i tytułów naukowych

[Login]

17 maja 2017: Obrona rozprawy doktroskiej

       Warszawa, dn. 12.05.2017 r.

              Dziekan i Rada Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że 02 czerwca 2017 r. o godz. 15.00  w sali konferencyjnej, w budynku  Wydziału przy ul. Mokotowskiej 16/20, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgra Marka Smulczyka

 nt.  W poszukiwaniu teorii  academic resilience, czyli o przezwyciężaniu statusowej determinacji osiągnięć szkolnych.

 

Promotor                                     -  dr hab. Roman Dolata, prof. UW

(Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny)

Recenzenci                               -    dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS

(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Nauk Pedagogicznych)

                                                 -   dr hab. Krzysztof Ostaszewski

(Instytut Psychiatrii i Neurologii)

                                   

 

Praca do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW przy ul. Mokotowskiej 16/20.  

Recenzje dostępne są na stronie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego/Stopnie i Tytuły Naukowe/Przewody doktorskie:

http: http://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?id=4293

Streszczenie dostępne jest na stronie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego/Stopnie i Tytuły Naukowe/Przewody doktorskie:

http: http://www.pedagog.uw.edu.pl/pedagog.php?id=4293

 

 

10 listopada 2016: Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego 2016

Wykaz dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego 2016

19 października 2016: Terminarz rozpatrywania wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego w roku akademickim 2016/2017

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Pedagogicznego UW w roku akademickim 2016/2017 (wtorki godz. 13.30) Terminy posiedzeń Komisji ds..doktorskich w roku akademickim 2016/2017 (wtorki godz. 13.30) Terminy składania dokumentów do rozpatrzenia przez Komisję ds. Doktorskich 
11 października 2016    
29 listopada 2016 22 listopada 2016 15 listopada 2016
20 grudnia 2016 13 grudnia 2016 06 grudnia 2016
24 stycznia 2017 17 stycznia 2017 10 stycznia 2017
28 lutego 2017 21 lutego 2017 14  lutego 2017
28 marca 2017 21 marca 2017 14 marca 2017
25 kwietnia 2017 18 kwietnia 2017 11 kwietnia 2017
23 maja 2017 16 maja 2017 09 maja 2017
27 czerwca 2017 20 czerwca 2017 13 czerwca 2017

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login