Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Małgorzata Sieńczewska, starszy wykładowca

Jednostka:  Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli

Funkcje na uczelni:  członek Komisji Programowej na Wydz. Pedagogicznym UW
doradca Dziekana ds.potwierdzania efektów kształcenia na WPUW
kierownik Studiów Podyplomowych Coaching w edukacji

Zainteresowania naukowe:  edukacja językowa małego dziecka,
wykorzystanie metody dramy w kształceniu zintegrowanym,
edukacja teatralna małego dziecka,
metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej,
media w popularyzacji nauki -projekty edukacyjne,
diagnoza i rozwiązywanie trudności wychowawczych,
tutoring w szkole

Telefon:  55 308 59

E-mail:  m.sienczewska@uw.edu.pl

Dyżur:  p. 225, dyżury po urlopie:
7.09.2017 g. 9.30- 11.00 p.225
21.09.2017 g. 14.30 -16.00 .p.225
25.09.2017 g. 12.30- 14.00 p.225
proszę o wcześniejsze mailowe umawianie terminu spotkaniaUrlop:  11.09.17- 20.09.17

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login