Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

mgr Anna Wrona, asystent naukowy

Jednostka:  Katedra Polityki Oświatowej i Badań Społecznych nad Edukacją

Zainteresowania naukowe:  Problematyka przedwczesnego kończenia edukacji i zniechęcenia do szkoły
Przemiany kulturowe wsi polskiej

Wybrane publikacje:  Wrona A, Małkowska-Szkutnik A., Tomaszewska-Pękała H. [2015]. Perceived support from parents, teachers and peers as a factor of early leaving from upper secondary schools in Poland, "Przegląd Socjologiczny", vol. 64, no.1.
Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P., Wrona A. [2015]. Between school and work: Vocational education and the policy against early school leaving in Poland, "Educação, Sociedade & Culturas", vol. 45, 75–98.

Nowicka E., Wrona A. [2015]. Regionalizm czy nowa etniczność? Wieś podhalańska w XXI wieku, Kraków: Zakład Wydawniczy "NOMOS".
Wrona A. [2015]. Przeprowadzki z miast do wsi — spotkanie dwóch kultur i co z niego wynika dla lokalnych społeczności, " Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa", vol. 6, 123-144.

E-mail:  am.wrona@uw.edu.pl

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login