Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Aleksandra Szyller,

Jednostka:  Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Funkcje na uczelni:  Koordynator modułu praktyk

Prowadzone zajęcia:

• Dydaktyka nauczania początkowego
• Edukacja językowa małego dziecka
• Edukacja medialna
• Edukacja przyrodnicza
• Jezyk polski dla nauczycieli
• Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole
• Nauczyciel w przedszkolu
• Nauczyciel w szkole
• Nauka i technologia
• Ocenianie w szkole
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• Pracownia problemów opiekuńczo-wychowawczych
• Projektowanie pracy w przedszkolu
• Projektowanie pracy w szkole
• Praktyka pedagogiczna asystencka w szkole
• Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkolu
• Praktyka nauczycielska ciągła (szkoła)
• Praktyka nauczycielska dyplomowa (przedszkole)
• Praktyka nauczycielska dyplomowa (szkoła)
• Praktyka nauczycielska śródroczna (szkoła)

Zainteresowania naukowe:  Literatura dziecięca, media (TIK) w edukacji, edukacja językowa w nauczaniu najmłodszych, psychologia rozwojowa dziecka, gry planszowe w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wybrane publikacje:  Standardy wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem młodszym w szkole – z perpsektywy rozwiązań europejskich i krajowych (Raport dla MSCDNu)

Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym –założenia a rzeczywistość szkolna
Problemy wczesnej publikacji PWE 2014

Recenzja książki Moniki Wisniewskiej – Kin, Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy a dyskurs dziecięcy
Kwartalnik Pedagogiczny KP 3/2013

Recenzja książki Renaty Piotrowskiej, Edukacja informacyjna w polskiej szkole
Kwartalnik Pedagogiczny KP 4/2013

E-mail:  szyllerola@gmail.com

Dyżur:  228, Na dyżury w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszam w czwartki w godz.13.45-15.15

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login