Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Katarzyna Dworakowska, asystent

Jednostka:  Zakład Filozoficznych Podstaw Pedagogiki

Funkcje na uczelni:  elektor UW na kadencję 2016-2020

Zainteresowania naukowe:  filozofia wychowania

Wybrane publikacje:  1. Ontologia bezkształtu. Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta, WUW, Warszawa 2016.
2. Wyzwanie estetyki egzystencji w myśli Fryderyka Nietzschego i Michela Foucaulta, „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2014.
3. Podmiot jako dzieło sztuki w twórczości Michela Foucaulta, „Fenomenologia” nr 11/2013.
4. Granice równości a współczesne kształcenie wyższe, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2011, nr 3.
5. Zaratustra jako wychowawca, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2008, nr 2 (208).

E-mail:  katarzyna.dworakowska@wp.pl

Dyżur:  p.319, Dyżur: wtorki 15:15-16:15.

WAŻNE: Proszę o wcześniejsze mailowe zaanonsowanie przybycia.
URLOP: 3.07-23.08.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login