Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Monika Gromadzka,

Jednostka:  Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki

Funkcje na uczelni:  Członek Rady Wydziału 2016-2020.

Zainteresowania naukowe:  Andragogika, badania jakościowe, edukacyjne formy wspierania rozwoju, edukacja nieformalna, kultura popularna, orientacje temporalne i ich wpływ na rozwój osobisty jednostki.

Wybrane publikacje:  Monografia:
Spełnione marzenia? Kobieta w okresie średniej dorosłości w roli studentki (2016).
Rozdziały w książkach:
Program kształcenia andragogów na Wydziale Pedagogicznym UW w opinii absolwentów [w:] E. Skibińska (red.) Kariery zawodowe andragogów : studium empiryczne (2015).
Edukacja początkowa dorosłych w RPA [w:] J. Półturzycki, A. Frąckowiak (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich, Tom 2 , (2011).
Edukacja Dorosłych w Irlandii- wybrane zagadnienia [w:] J. Półturzycki, A. Frąckowiak (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Tom 1 (2010).

wybrane artykuły:
Idę na studia! łatwo powiedzieć... Badania narracyjne studentek rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości, Rocznik Andragogiczny (2014).
Irlandzki Festiwal Bealtaine jako przykład wspierania twórczej aktywności osób starszych, "Dyskursy Młodych Andragogów", t.10 (2009)

E-mail:  monika.gromadzka@uw.edu.pl

Dyżur:  sala 422, dyżury w semestrze letnim:
od 16 marca dyżury odbywać się będą w piątki (12.30 - 13.30).
Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login