Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Ewa Suchecka, adiunkt

Jednostka:  Katedra Edukacji Początkowej

Funkcje na uczelni:  koordynator praktyk studenckich Erasmus

Zainteresowania naukowe:  Humanistyczne podejście w nauczaniu języka angielskiego;
Nauczanie skoncentrowane na jednostce w świetle najnowszych odkryć dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu;
Podejście multisensoryczne w metodyce nauczania języka angielskiego;
Psychopedagogiczne i socjologiczne uwarunkowania osiągnięć w nauce języków obcych.

Wybrane publikacje:  Uczmy inaczej. Inteligencje wielorakie w nauczaniu języka angielskiego. Wyd. Akademickie ŻAK. 2012.

Telefon:  022 55 30 861

E-mail:  esuchecka@uw.edu.pl

Dyżur:  p.227, wtorek 12.00 - 13.30

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login