Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Anna Steinhagen, adiunkt

Jednostka:   Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej

Funkcje na uczelni:  Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami
Członek Rady Wydziału,

Zainteresowania naukowe:  Metody i uwarunkowania rewalidacji dzieci i młodzieży, zwłaszcza rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Wybrane publikacje:  - Steinhagen A., Inny w szkole. Odmowa chodzenia do szkoły - problem nierozpoznany. [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej. red.,B., Jachimczuk, K., Pawelczyk, A., Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe UAM 2014
- Steinhagen A.: Czy to naprawdę działa? Problemy skuteczności terapii zaburzeń rozwoju. W: Chrzanowska I., Jachimczak B., Pawełczak K.: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Poznań UAM Wydawnictwo Naukowe 2013
- Steinhagen A., Idee Profesora Aleksandra Hulka we współczesnym prawodawstwie dotyczącym osób niepełnosprawnych [w:] Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę niepełnosprawną. Idee Prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce, red. K. Barłóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
- Steinhagen A., Metodologia badań w pedagogice specjalnej w ujęciu Profesora Aleksandra Hulka, Kwartalnik Pedagogiczny 4/2014 , 133-142,

E-mail:  a.steinhagen@uw.edu.pl

Dyżur:   s.217, od dnia 5 lutego dyżury w sesji i w przerwie we wtorki od 10.30- 12.00

Urlop:  1-22 września ( ze względów techniczno- geograficznych w czasie urlopu nie będzie ze mną komunikacji elektronicznej - Proszę wszystkie pilne i ważne sprawy załatwić do dnia 1 września)

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login