Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Elżbieta Widota, starszy wykładowca

Jednostka:  Katedra Dydaktyki

Funkcje na uczelni:  Członek Komisji ds. programów kształcenia
Członek Komisji ds. jakości kształcenia
Przewodnicząca Komisji ds. stypendiów doktoranckich

Zainteresowania naukowe:  1. Psychologiczne, społeczne i dydaktyczne uwarunkowania przebiegu i efektywności procesu kształcenia.
2. Innowacje i projektowanie dydaktyczne.
3. Zarządzanie projektem.

Telefon:  022 5530842

E-mail:  widota@interia.pl

Dyżur:  s. 317, we wrześniu dyżur we środy godz.11.00-12.00

Urlop:  Odwołuję dyżur w dniu 7 lutego 2017. Zapraszam w każdy wtorek od 14 lutego br.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login