Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Paweł Kossowski, starszy wykładowca

Jednostka:  Zakład Animacji Kultury

Zainteresowania naukowe:  Pedagogika społeczna, socjologia kultury, pedagogika kultury masowej, popularnej i mediów, dziecięce i młodzieżowe uczestnictwo w kulturze.

Wybrane publikacje:  Dziecko i reklama telewizyjna, Wyd. Akademickie "Żak", W-wa 1999.

Telepokolenie - miejsce telewizji w życiu dzieci i młodzieży; Wideo - niespełniona tęsknota za odmasowieniem kultury; Teleproletariusze czy przyszli internetowi żeglarze - o grach telewizyjnych
w życiu dzieci i młodzieży; w: Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych,
pod red. A. Przecławskiej i L. Rowickiego, Wyd. Akademickie "Żak", W-wa 2000.

Dziecko, kultura komercyjna i działania marketingowe, w: Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka
i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, pod red. J. Bińczyckiej i B. Smolińskiej-Theiss, Impuls, Kraków 2005.

Telewizja i inne media elektroniczne w życiu dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego,
w: Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa, pod red. J. Izdebskiej i T. Sosnowskiego, Trans Humana Białystok 2005.

Młodzież i kultura współczesna - zainteresowania badawcze studentów Wydziału Pedagogicznego UW,
w: Kultura - zmiana społeczna - wychowanie, WUW Warszawa 2006.

Od kultury masowej do e-kultury. Nowe konteksty, wyzwania i zadania dla pedagogiki mediów.
w: Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany; pod red. A.Przecławskiej i A.Wiłkomirskiej, WUW 2010

E-mail:  kossowski.uw@interia.pl

Dyżur:  sala 332 , Dyżury - piątki:

7 lipca - 9:30 - 10:00

Dłuższe rozmowy są możliwe tylko po wcześniejszym internetowym lub osobistym kontakcie i umówieniu się na konkretną godzinę.

Wszelkich wyjaśnień udzielam drogą mailową.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login