Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr hab. Rafał Godoń, adiunkt

Jednostka:  Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji

Funkcje na uczelni:  Kierownik Studiów Niestacjonarnych
Redaktor naczelny "Kultury Pedagogicznej"
Kierownik projektu "Akademia Sztuki Myślenia"

Zainteresowania naukowe:  filozofia edukacji, a szczególnie – współczesna anglosaska myśl o wychowaniu i kształceniu, związki między hermeneutyką filozoficzną a edukacją, estetyczne i filozoficzne aspekty doświadczenia edukacyjnego, a także współczesna kondycja uniwersytetu.

Wybrane publikacje:  - Świat tekstu jako przestrzeń osobowej zmiany, [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2: Światy możliwe. Projekty, red. A. Iskra-Paczkowska , S. Gałkowski, M. Stanisz Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016,s. 38-49.

- Jak dziś oceniać jakość kształcenia uniwersyteckiego?, [w:] Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, red. M. Jaworska - Witkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

- Miejsce egzaminu w kształceniu uniwersyteckim, [w:] Rzeczywistość edukacyjna, t. 2. Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, red. S. Sztobryn, K. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP w Łodzi, Łódź 2014, s. 261-270.

- Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

oraz artykuły w czasopismach: "Chowanna", „Comparative Education”, "Compare: a Journal of Comparative and International Education", "Ethics and Education", „Journal of Philosophy of Education”, "Kultura Pedagogiczna", "Kwartalnik Pedagogiczny”, "Paedagogia Christiana", „Policy Futures in Education”, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria”.

Telefon:  + 48 22 55 308 11

E-mail:  r.p.godon@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 118, I piętro, piątek: 11.00-13.00
sobota 13.15-14.00 (podczas zjazdów)

Urlop:  22-26.01.2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login