Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Rada Wydziału

[Login]

19 stycznia 2016: 

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

31/2015/2016 Uchwała w sprawie powołania kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
32/2015/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia i efektów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
33/2015/2016 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale nr 24/2014/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
34/2015/2016 Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia w roku 2016/2017
35/2015/2016 Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018
36/2015/2016 Uchwała w sprawie zasad kwalifikacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok 2017/2018
37/2015/2016 Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login