Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że poprzez serwer USOSweb DAK pod adresem:

http://usosweb.dak.uw.edu.pl

można dokonać wpisu ocen do protokołów zajęć, prowadzonych przez pracowników Wydziału Pedagogicznego w semestrze zimowym 2007/2008.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:


 • krok2: Przejdź do Centralnego Systemu Uwierzytelniania, wprowadź swój numer PESEL i hasło, zaloguj się do systemu

 • krok3: Z listy protokołów, do których masz dostęp, z kolumny pod nazwą OPCJE edytuj potrzebny protokół zajęć

 • krok4: Wybierz widok protokołu poprzez zakładkę ZASTOSUJ

  uwaga!

  należy dokonać wyboru opcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami:

  protokół dla koordynatora (wszyscy studenci zajęć)

  protokół wybranej grupy zajęciowej (tylko studenci wybranej grupy)


 • krok5: Przy nazwisku wybranego studenta, z kolumny TERMIN 1,

  rozwiń skalę ocen poprzez kliknięcie na okienko ze znakiem V,

  wybierz ocenę i ZAPISZ (zielona zakładka na dole protokołu).

  W celu dokonania zmiany oceny użyj zakładki COFNIJ ZMIANY (zielona zakładka na dole protokołu) i powtórz wszystkie czynności opisane w krok:5

  Uwaga! Protokół jest aktywny tylko do daty określonej w pierwszym lub drugim terminie zaliczeń


 • krok 6: Protokół powinien być zatwierdzony przez koordynatora zajęć (zakładka ZATWIERDŹ) po uprzednim upewnieniu się, że wszyscy pozostali prowadzący zajęcia wypełnili protokół. Od tego momentu wszelkie zmiany w protokole mogą być dokonane tylko przez Dziekanat

 • krok7: Wypełniony protokół należy wydrukować (zakładka DRUKOWANIE PROTOKOŁU), podpisać i złożyć w Dziekanacie.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login