Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Informacje dla pracowników

[Login]

12 maja 2017: 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominam o obowiązku przeprowadzenia ankiety oceniającej zajęcia kończące się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Ewaluację zajęć należy przeprowadzić na przedostatnich lub ostatnich zajęciach.  Koperty z ankietami i instrukcją przeprowadzenia ewaluacji wydawane są w pokoju 117.

W procedurze ewaluacji zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia obowiązują dwie ankiety:
ankieta ogólnouniwersytecka oraz wydziałowa (pytania otwarte).

W nawiązaniu do instrukcji informuję, że ankieta powinna być przeprowadzona bez obecności prowadzącego zajęcia. Studenci po wypełnieniu ankiet, zaklejają kopertę z kodem zajęć oraz kopertę z ankietą wydziałową i przynoszą je do portierni/szatni Wydziału. Do kopert wkładane są tylko wypełnione kwestionariusze, czyste odnoszone są do portierni/szatni.                                                 

Na kopercie z ankietami wydziałowymi, studenci piszą imię i nazwisko prowadzącego zajęcia oraz nazwę zajęć.

   Z poważaniem,
 

                     PRODZIEKAN

                    Wydziału Pedagogicznego UW

                         dr hab. Barbara Murawska  

 

20 maja 2008: 

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

6 marca 2008: 

 Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć

6 marca 2008: 

 Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

6 października 2007: Uwaga!

W związku ze zmianami w USOS-ie wprowadzonymi przez DAK prosimy o zapoznanie się i korzystanie z uaktualnionej instrukcji dostępu do systemu!

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login