Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Informacje dla pracowników

[Login]

22 września 2017: Erasmus - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi 2017/2018

Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich KA 103

Formularze:

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2016 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Gruzja, Kanada, Izrael, Japonia, Jordania, Palestyna, Rosja, Serbia, RPA, Tajwan, Ukraina, USA.

Więcej informacji...

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych KA 103

Formularze:

 

14 września 2017: 

Jak zgłosić kurs?“ Przewodnik Uniwersytetu Otwartego

20 maja 2008: 

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

6 marca 2008: 

 Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć

6 marca 2008: 

 Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

6 października 2007: Uwaga!

W związku ze zmianami w USOS-ie wprowadzonymi przez DAK prosimy o zapoznanie się i korzystanie z uaktualnionej instrukcji dostępu do systemu!

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login