Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Archiwum

7 listopada 2015: Wykład Prof. Stanisława Gałkowskiego "Tolerancja i wychowanie" - 19 listopada, godz. 15.30, sala 507

prof. dr hab. Stanisław Gałkowski

Tolerancja i wychowanie

We współczesnej kulturze tolerancja uzyskała wyjątkową pozycję. Jest ona wręcz gloryfikowana jako najbardziej pożądana cecha osobowa, jak również jako zasada porządkująca życie społeczne. Tym samym pojawia się w orbicie zainteresowań pedagogiki.
 W wystąpieniu rozważam możliwości doprecyzowania niezwykle niejednoznacznego pojęcia tolerancji. Jawią się tu przynajmniej trzy powiązane z tym grupy problemów; zachowania tolerancyjne - tolerancja pozytywna i negatywna; przedmiot tolerancji - tolerancja grupowa i indywidualna oraz motywacja do bycia tolerancyjnym - szacunek i relatywizm.
Analizując z kolei funkcję, jaką pełni tolerancja w procesie wychowania,  koncentruję się przede wszystkim na następujących zagadnieniach: granice tolerancji, tolerancja jako cecha osobowości wychowawcy, tolerancja a formowanie celów wychowawczych oraz tolerancja w relacji wychowawca – wychowanek.
 

[ więcej informacji archiwalnych ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login