Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Aktualności

[Login]

22 listopada 2017: Oferta stypendialna w ramach rządowych umów bilateralnych

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) została zamieszczona oferta stypendialna w ramach rządowych umów bilateralnych z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe zasady kwalifikacji i terminy składania wniosków różnią się w zależności od kraju przyjmującego. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z zasadami kwalifikacji na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa.

 Doktoranci i pracownicy UW ubiegający się o wyjazd składają kompletne dokumenty aplikacyjne w Biurze Współpracy z Zagranicą, pokój 24, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakończenia konkursu ogłoszonym na stronie NAWA. Kwestionariusz osobowy, oprócz podpisu kandydata, musi zawierać podpis dziekana lub prodziekana, a w przypadku jednostki samodzielnej – kierownika.

Studenci UW ubiegający się o wyjazd składają swoje wnioski w Biurze Spraw Studenckich (kontakt: pani Elżbieta Pawlus-Kurzyna, email: elzbieta.pawlus@adm.uw.edu.pl, tel: 22 55 20 447).

 Zachęcamy do skorzystania z rządowego programu wymiany akademickiej.

Z poważaniem,

Katarzyna Kozdra
Uniwersytet Warszawski
Biuro Współpracy z Zagranicą

p.o. Kierownik Sekcji Współpracy Międzynarodowej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 55 20 482
http://www.bwz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku, od 9.30 do 14.00

grafika_OUTLOOK

20 listopada 2017: Publikacja w ramach projektu RESL.eu

Zespół badawczy z Wydziału Pedagogicznego pod kierunkiem dr Hanny Tomaszewskiej-Pękały w ramach projektu „Reducing early school leaving in Europe” (RESL.eu, 320223) przygotował publikację pt.: „Finding inspiring practices on how to prevent ESL and school disengagement. Lessons from the educational trajectories of youth at risk from nine EU countries”. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container23160/files/Deliverable%205_1_Publication%206_final_final_27_10_2017.pdf

 

20 listopada 2017: Seminarium 27.11.2017, godz. 14.30 - 17.00

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Edukacja na Nowo zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców oraz studentów na seminarium z cyklu:

NOWOCZESNA EDUKACJA W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

pt. "Czy interdyscyplinarność jest drogą ku szkole przyszłości w Europie i na świecie? Z doświadczeń praktyka pracującego w programach Erasmus, eTwinning". Seminarium odbędzie się w dn. 27 listopada 2017 r. w godz. 14.30 - 17.00 na Wydziale Pedagogicznym UW, ul. Mokotowska 16/20, sala 414.

Więcej informacji

16 listopada 2017: Zebranie informacyjne Studenckiego Koła Współpracy Europejskiej

Studenckie Kolo Współpracy Europejskiej serdecznie zaprasza studentów zainteresowanych współpracą międzynarodową  na zebranie informacyjne, na którym podzielimy się dotychczasowymi doświadczeniami i przedstawimy propozycje aktualnych projektów. Zebranie odbędzie się  w dn. 23 listopada 2018 o godz. 17.00 w sali 324.

Zachęcamy do udziału wszystkich entuzjastów współpracy międzynarodowej.

Informacje na temat Koła można uzyskać u Ani Podłuckiej, email:  a.podlucka@student.uw.edu.pl

Adrianna Głowacka, prezeska

Waleria Stelmaszuk, opiekun naukowy    

Studenckie Kolo Współpracy Europejskiej

15 listopada 2017: Ogólnopolska Konferencja Naukową Cyber+Media

Szanowni Państwo,

niebawem zamykamy rejestrację na Ogólnopolską Konferencję Naukową Cyber+Media, która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Lublinie.

Konferencji przyświeca cel stworzenia panelu wymiany wiedzy podejmującej rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Podczas Konferencji swoją obecnością zaszczycą nas Goście Honorowi:

 

- Pani dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL  (Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej , Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), która wygłosi wykład pt.: Kultura transparencji w społeczeństwie zmediatyzowanym [UTF-8?]– konsekwencje społeczno-kulturowe

- Pan dr Jakub Nowak (Medioznawca i politolog, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który zaprezentuje temat: Postprawda, algorytmiczna kultura i logika nowych mediów.


Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Elektroniczna rejestracja dobiega końca już 22 listopada 2017 r. i jest prowadzona poprzez stronę internetową wydarzenia:  http://www.cyber-media.pl/


Serdecznie zapraszamy i prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym (studentom i doktorantom),

Karolina Lewczuk
Komitet Organizacyjny Konferencji

13 listopada 2017: Ethics and Education 2017

The fourth Ethics and Education conference will be held 24-25 November 2017 at the University of Warsaw, Poland.

 Programme

Revised Programme

 Website of the conference

 

 

10 listopada 2017: Wywiad dra Dobromira Dziewulaka w Radiu Białystok

Dr Dobromir Dziewulak w dniu 27.10.2017 w Radiu Białystok, przy okazji międzynarodowej konferencji "Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy", mówił o polityce oświatowej i jej współczesnych tendencjach w kontekście fińskiego systemu oświatowego

Audycja radiowa: http://www.radio.bialystok.pl/radioskop/index/id/148992

8 listopada 2017: Ogłoszenie w sprawie wniosków do ZFŚS

Komunikat JM Rektora UW dotyczący realizacji świadczeń ZFŚS w okresie listopad-grudzień 2017 r.

Komunikat zostanie również opublikowany na stronie Biura Spraw Socjalnych oraz na stronie głównej UW.

realizacja świadczeń ZFŚŚ w okresie listo.pdf

7 listopada 2017: Koncert Charytatywny

Zapraszamy na koncert charytatywny w ramach akcji

DZIAŁAMY - POMAGAMY

WSPARCIE LECZENIA DR AGNIESZKI KAPUŚCIŃSKIEJ

23 listopada 2017 godz. 18.00, sala 413

Szczegóły na plakacie.

29 października 2017: Zaproszenie

Międzynarodowa Agencja Rozwoju Kultury, Edukacji i Nauki z Australii, Melbourne zaprasza do udziału w działaniach naukowych i edukacyjnych oraz publikowania w czasopismach naukowych z Web of Science oraz Scopus. Informacje o czasopismach znajdują się w przesłanych załącznikach oraz na stronie internetowej: www.iadces.org.

 

Pozdrawiam,

Bartosz Brach

Biuro Obsługi Badań/Research Services Office

+48 22 55 24 215

 

 Przydatne linki:

- Renaissance Quarterly_Eng.docx

- Social Problems Journal_Eng.docx

- Philosophy of Science_Eng.docx

- Modern Philology_Eng.docx

- Language and Literature_Eng.docx

- The Journal of Anthropological Research_Eng.docx

- Language and Education_Eng.docx

- Journal of Engineering Education_Eng.docx

- British Journal of Health Psychology_Eng.docx

- Journal of Research in Music Education_Eng.docx

- American Journal of Education_Eng.docx

- British Educational Research Journal_Eng.docx

26 października 2017: Komunikat

Szanowni Państwo

         uprzejmie przypominam o konieczności złożenia "Oświadczenia w sprawie trybu ustalenia wynagrodzenia objętego 50% stawką kosztów uzyskania przychodów" dotyczącego 2018 roku. Brak oświadczenia spowoduje naliczanie podatku bez uwzględniania podwyższonych kosztów uzyskania. Druk oświadczenia można pobrać ze strony wydziałowej www.pedagog.uw.edu.pl w dziale informacje dla pracowników lub w pokoju 113.

     Oświadczenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2017 roku w pokoju 113.

 

                                                                                                                                                   Dziekan

                                                                                                                                Wydziału Pedagogicznego UW

                                                                                                                             dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW

24 września 2017: Opłaty za przetrzymane książki

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r.

wpłaty tytułem kar za przetrzymane książki należy

dokonywać na poniższy numer rachunku:

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Pedagogiczny

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

69 1160 2202 0000 0000 6084 9408


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login