Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

Zasady przyjęć na studia na zasadach uznania efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się PEU/RPL to proces poprzedzający rekrutację na studia. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy.

Dzięki PEU można znacząco skrócić czas trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

Do procesu PEU mogą przystąpić osoby bez dyplomu studiów wyższych, które posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe lub osoby z wykształceniem wyższym. Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie muszą wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, a absolwenci studiów magisterskich – minimum 2-letnim.

Doradcy: dr Małgorzata Sieńczewska, dr hab. Ewa Skibińska

Komisja Weryfikacyjna: dr Barbara Murawska, dr Katarzyna Brzosko-Barratt, dr Anna Marianowska, Marta Siedlecka

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login