Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

CZERWIEC- LIPIEC

Ścieżka "P"

Obowiązują takie same terminy rekrutacji, jak obywateli polskich.

Kandydaci z maturą zagraniczną/dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Kandydaci, którzy powinni przystąpić do egzaminu są zobowiązani zgłosić się mailowo (do 6 lipca 2018 r. - kandydaci na studia I stopnia, do 12 lipca 2018 r. - kandydaci na studia II stopnia) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (rekrutacja@pedagog.uw.edu.pl) celem ustalenia godziny egzaminu.

Egamin odbędzie się 10-11 lipca 2018 r.- kandydaci na studia I stopnia

                               17 lipca 2018 r. - kandydaci na studia II stopnia

Ścieżka "C"

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

7 maja 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia

opłat rekrutacyjnych i przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

4 lipca 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

5 lipca 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 

5 lipca 2018 r.

5.

Rozmowy kwalifikacyjne

6 lipca 2018 r.

7.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

11-12 lipca 2018 r.

8. Składanie dokumentów

16-18 lipca 2018 r. - studia I stopnia
 23-25
lipca 2018 r. - studia II stopnia

9.

Ogłoszenie wyników

13 lipca 2018 r. ok godz. 14.00 - studia stacjonarne I stopnia

20 lipca 2018 r. ok. godz. 14.00 - studia niestacjonarne I stopnia

20 lipca 2018 r. ok. godz. 14.00 - studia stacjonarne II stopnia
24 lipca 2018 r. ok. godz. 14.00 - studia niestacjonarne II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

Ścieżka "P"

Obowiązują takie same terminy rekrutacji, jak obywateli polskich.

Kandydaci z maturą zagraniczną/dyplomem zagranicznym, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Kandydaci, którzy powinni przystąpić do egzaminu są zobowiązani zgłosić się mailowo do 13 września 2018 r. do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (rekrutacja@pedagog.uw.edu.pl) celem ustalenia godziny egzaminu.

Egamin odbędzie się 18 września 2018 r.
                      

Ścieżka "C"

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

2 września 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

3 września 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów 

3 września 2018 r.

5.

Rozmowy kwalifikacyjne

4 września 2018 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

7 września 2018 r.

7.

Ogłoszenie wyników

7 września 2018 r. ok godz. 14.00

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login