Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

CZERWIEC-LIPIEC

  Studia niestacjonarne I stopnia

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

4 lipca 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

9 lipca 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

9 lipca 2018 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia

16-18 lipca 2018 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

20 lipca 2018 r.

7.

Ogłoszenie wyników

20 lipca 2018 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studia niestacjonarne II stopnia

   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17 lipca 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

18 lipca 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

18 lipca 2018 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia

19-20 lipca 2018 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

24 lipca 2018 r.

7.

Ogłoszenie wyników

24 lipca 2018 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kolejne tury rejestracji będą uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitów miejsc.

WRZESIEŃ

Rekrutacja wrzesniowa odbywa się w przypadku niewykorzystania limitu miejsc.

  Studia niestacjonarne I stopnia

   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16 września 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

17 września 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

17 września 2018 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia

19-20 września 2018 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

21 września 2018 r.

7.

Ogłoszenie wyników

21 września 2018 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Studia niestacjonarne II stopnia

   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16 września 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

17 września 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

17 września 2018 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia

19-20 września 2018 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

21 września 2018 r.

7.

Ogłoszenie wyników

21 września 2018 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login