Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

CZERWIEC-LIPIEC

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

L.P.

 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 

TERMINY

 

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

7 lipca 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

13 lipca 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

13 lipca 2017 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

17-18 lipca 2017 r.

6.

Ogłoszenie wyników

19 lipca 2017 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia*

I tura

20-21,24 lipca 2017 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

25-26 lipca 2017 r.

III tura

27-28 lipca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17 lipca 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

19 lipca 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

19 lipca 2017 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

20-21 lipca 2017 r.

6.

Ogłoszenie wyników

21 lipca 2017 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia*

I tura

24-25 lipca 2017 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

26-27 lipca 2017 r.

III tura

28 lipca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne tury rejestracji będą uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitów miejsc.

 

WRZESIEŃ

 Tura wrzesniowa jest uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitów.

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

13 września 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

18 września 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

18 września 2017 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

19 września 2017 r.

6.

Ogłoszenie wyników

20 września 2017 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia*

I tura

21-22 września 2017 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

25-26 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17 września 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

19 września 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

19 września 2017 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

19-20 września 2017 r.

6.

Ogłoszenie wyników

21 września 2017 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia*

I tura

22-25 września 2017 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

26 września 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kandydaci są informowani o konieczności dostarczenia dokumentów w danej turze za pomocą osobistego konta w systemie IRK

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login