Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Konferencje

[Login]

22 września 2017: 

Szanowni Państwo,

 

         w imieniu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka chciałabym serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konferencji Epischool – pokonajmy bariery razem! odbywającej się w dniu 29.09.2017 
w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godz. 09.00 w Sali Paryż PGE Narodowego przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Jest ona skierowana do przedstawicieli szkół oraz nauczycieli, którzy brali udział w projekcie.
               Niniejsza konferencja stanowić będzie podsumowanie dwuletniej współpracy Fundacji IMiD z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Univerzita Palackého v Olomouci oraz  Royal College of Surgeons in Ireland w ramach projektu Epischool – pokonajmy bariery razem! Celem projektu jest poruszenie ważnych aspektów funkcjonowania uczniów z epilepsją w środowisku szkolnym. Podczas konferencji rozdawane będą materiały powstałe w ramach jego trwania, tj. raport 
z badań, poradnik dla nauczycieli, przykładowe scenariusze zajęć oraz publikacje dla dzieci
i młodzieży. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia
w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1.      Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna
u dzieci i młodzieży.

2.      Społeczny problem odbioru epilepsji.

3.      Stan przygotowania wychowawców klas do pracy z uczniem z padaczką na podstawie wyników badań zaprezentowanych w raporcie.

4.      Stan przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego oraz ogólnej wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej w stosunku do ucznia z padaczką – porównanie w Polsce i Czechach.

5.      Epilepsja i edukacja w Irlandii.

6.      Panel dyskusyjny pt. „Padaczka i szkoła – jak razem pokonać bariery?” z udziałem specjalistów krajowych i międzynarodowych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 26 września (agnieszka.michalska@imid.med.pl  
tel. 22 32 77 423). Szczegółowy program konferencji jest załączony do pisma.

 

 

                                                                                                 Z poważaniem,
Dorota Kleszczewska
Prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka

[ wiecej informacji ]

21 września 2017: 

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Mediów
zaprasza na konferencję naukową pt.
„Zróżnicowanie społeczne a praktyki komunikacyjne w świecie realnym i wirtualnym”
Wrocław, 27 listopada 2017 r.

20 września 2017: 

Zapraszamy do udziału w:
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"XXX Forum Pedagogów: Współczesne przestrzenie dyskursu nad edukacją",
która odbędzie się we Wrocławiu, 20-21 listopada 2017, w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. J.Wł.Dawida 1, Wrocław)

20 września 2017: 

 

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić na

 III Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych z serii: "Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych"

na temat:

„BADANIA PEDAGOGICZNE PODEJMOWANE W RAMACH PARADYGMATÓW: POZYTYWISTYCZNEGO I NEOPOZYTYWISTYCZNEGO.

KONCEPCJE – BADANIA – WYNIKI”

[ wiecej informacji ]

20 września 2017: 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej organizowanej 25 października 2017 r. przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu pod hasłem:

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

 

Naukowa debata będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin. Obszary tematyczne konferencji to

m.in.:

1.    Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania osób

starszych

2.    Prawno-ekonomiczne aspekty starzejącego się społeczeństwa

3.    Czas wolny seniorów (zachowania turystyczne i rekreacyjne)

4.    Polityka społeczna wobec starości i osób starszych

5.    Bezpieczeństwo seniorów

6.    Edukacja i aktywizacja osób starszych

 

Jednocześnie informujemy, że decyzją Komitetu Organizacyjnego wysokość opłaty konferencyjnej uwzględniającej czynny udział (wraz z kosztami

publikacji) wynosi 300 zł.

Miło nam również przekazać informację, że istnieje możliwość publikacji artykułu w języku angielskim w czasopiśmie Torun Social Science Review (nie wymaga się tłumaczenia tekstu na język angielski).

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie konferencji http://www.konferencja.kns.wsb.torun.pl

14 września 2017: 

Szanowni Państwo,

chciałbym zaprosić do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Aging and Society", która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 26-27 pażdziernika 2017 roku.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://agingsociety.ug.edu.pl/

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Owczarski

14 września 2017: 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II Toruńską Konferencję Integralną "Intymność   Rozwój – Edukacja", która odbędzie się 17-18 października 2017 roku w Toruniu.

Szczegóły oraz wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie: konferencjaintegralna.umk.pl lub kontaktując się z nami mailowo (konferencja.integralna@wp.pl).

14 września 2017: 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję pt.:

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – KWALIFIKACJE DLA KAŻDEGO

Konferencja odbędzie się w dniu 26 września 2017 r.

w Hotelu Lord w Warszawie przy Alei Krakowskiej 218.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji można dokonać pod adresem: http://kdkevents.exposupport.pl/register/zsk-kdk

Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2017 r.
 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie:

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konferencje/1292-zintegrowany-system-kwalifikacji-kwalifikacje-dla-kazdego
 

Kontakt w sprawie konferencji: Magdalena Osińska,

 

tel. 22 241 71 61, e-mail: m.osinska@ibe.edu.pl

14 września 2017: 

Szanowni Państwo,

 

Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję pt.:

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – KWALIFIKACJE DLA KAŻDEGO

 

Konferencja odbędzie się w dniu 26 września 2017 r.

w Hotelu Lord w Warszawie przy Alei Krakowskiej 218.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji można dokonać pod adresem: http://kdkevents.exposupport.pl/register/zsk-kdk

 

Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2017 r.
 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie:

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konferencje/1292-zintegrowany-system-kwalifikacji-kwalifikacje-dla-kazdego
 

 

Kontakt w sprawie konferencji: Magdalena Osińska,

tel. 22 241 71 61, e-mail: m.osinska@ibe.edu.pl

14 września 2017: 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II pt. "Pacjent i seksuolog w procesie terapii" organizowanej przez Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Konferencja odbędzie się 9-10 grudnia 2017 r. w Poznaniu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://seksuologia.amu.edu.pl/ w zakładce Międzynarodowa Konferencja 2017

14 września 2017: 

Informacje o warsztatach dotyczących Akcji COST organizowanych przez Uniwersytet Łódzki  http://www.cost.eu/

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są na stronie Ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/cost-info-day-na-uniwersytecie-lodzkim.html

14 września 2017: 

XII WARSZTATY
Stowarzyszenia „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”
AAC w pracy z osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się
(afazją, apraksją, postępującymi chorobami układu nerwowego, itp.)
Serdecznie zapraszamy na kolejne Warsztaty
Stowarzyszenia „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”
21 -22 października 2017 r., Warszawa

[ wiecej informacji ]

14 września 2017: 

Trwa rejestracja na 14. Ogólnopolską Konferencję "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw", która odbędzie się 23-24 października w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. To największe w Polsce, coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Zapraszamy!
http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/#rejestracja

Konferencja organizowana jest corocznie od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje), Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jej tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

Podczas dwudniowego spotkania krajowi i zagraniczni eksperci m.in.  Anna M. Petersonn, Olivia Lind Haldorsson, dr Dinesh Sethi, prof. dr hab. Jacek Pyżalski, dr Krzysztof Szwajca, przedstawią modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane będą również projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom.


Konferencje organizowane przez Wydział Pedagogiczny UW - archiwum

22 września 2017: 

Szanowni Państwo,

 

         w imieniu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka chciałabym serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konferencji Epischool – pokonajmy bariery razem! odbywającej się w dniu 29.09.2017 
w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godz. 09.00 w Sali Paryż PGE Narodowego przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Jest ona skierowana do przedstawicieli szkół oraz nauczycieli, którzy brali udział w projekcie.
               Niniejsza konferencja stanowić będzie podsumowanie dwuletniej współpracy Fundacji IMiD z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Univerzita Palackého v Olomouci oraz  Royal College of Surgeons in Ireland w ramach projektu Epischool – pokonajmy bariery razem! Celem projektu jest poruszenie ważnych aspektów funkcjonowania uczniów z epilepsją w środowisku szkolnym. Podczas konferencji rozdawane będą materiały powstałe w ramach jego trwania, tj. raport 
z badań, poradnik dla nauczycieli, przykładowe scenariusze zajęć oraz publikacje dla dzieci
i młodzieży. Konferencja organizowana jest we współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia
w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1.      Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna
u dzieci i młodzieży.

2.      Społeczny problem odbioru epilepsji.

3.      Stan przygotowania wychowawców klas do pracy z uczniem z padaczką na podstawie wyników badań zaprezentowanych w raporcie.

4.      Stan przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego oraz ogólnej wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej w stosunku do ucznia z padaczką – porównanie w Polsce i Czechach.

5.      Epilepsja i edukacja w Irlandii.

6.      Panel dyskusyjny pt. „Padaczka i szkoła – jak razem pokonać bariery?” z udziałem specjalistów krajowych i międzynarodowych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 26 września (agnieszka.michalska@imid.med.pl  
tel. 22 32 77 423). Szczegółowy program konferencji jest załączony do pisma.

 

 

                                                                                                 Z poważaniem,
Dorota Kleszczewska
Prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka

[ wiecej informacji ]

24 maja 2017: 

24 maja 2017: 

Wydział Pedagogiczny we współpracy z  International Institute for Hermeneutics,  Memorial University of Newfoundland, Kaneda, Universität Augsburg, Niemcy oraz Akademią Ignacjanum organizuje od 2013 roku tygodniowe szkoły letnie, International ­Summer School in Philosophy and Education.

[ wiecej informacji ]

22 marca 2017: 

12 września 2016: 

Program

6 kwietnia 2016: 

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz klas 1-3

Bliżej sztuki w praktyce przedszkolnej i szkolnej

Rola sztuki jako istotnego czynnika w rozwoju dziecka jest w polskim systemie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej niedoceniana. Podczas konferencji przedstawimy ideę edukacji poprzez sztukę w szerszym niż zazwyczaj kontekście i pokażemy wielotorowy wpływ sztuki na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Zmiana terminu! Konferencja odbędzie się na jesieni. 

 

 

12 listopada 2015: 

Program konferencji

12 listopada 2015: 

[ wiecej informacji ]

19 października 2015: 

 

[ wiecej informacji ]

22 maja 2015: 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję projektu „Nauczanie Dwujęzyczne” zatytułowaną

“CLIL in Early Childhood Education”

która odbędzie się 29 maja 2015 r. w Centrum Konferencyjnym KOPERNIKA (ul. Mikołaja Kopernika 30,

00-336 Warszawa)

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów projektu „Nauczanie Dwujęzyczne”, a także wymiana doświadczeń w zakresie nauczania języka angielskiego oraz kształcenia nauczycieli.

Wśród prelegentów znajdują się, między innymi, Pani Janet Enever, Profesor z Uniwersytetu w Umea (Szwecja), która zaprezentuje temat „Accounting for contemporary challenges in primary languages in India: Questions of history and development”, Pani Anne Pitkänen-Huhta, Profesor z Uniwersytetu w Jyväskylä (Finlandia), która poruszy zagadnienie wielojęzyczności w kontekście uczenia się języka, a także Pani Karmen Pizorn, Profesor  z Uniwersytetu w  Lubljanie (Słowenia), która przedstawi temat „English Language Proficiency of Year 2 Learners in Slovenia”.

Program konferencji

Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą mailową do dnia 26 maja 2015.  Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na adres nk.kazik@uw.edu.pl

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

13 kwietnia 2015: 

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom experiental/ adventure/  outdoor/ education. W Polsce nurty te znane są od lat, a ich elementy przeplatają się w dziedzinach nazywanych wychowanie przez przygodę, pedagogika przygody, wychowanie plenerowe, turystyka aktywna lub pedagogika przeżyć.  Nasza konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli środowisk akademickich i środowisk oświatowych, praktyków „pedagogiki przygody”, doktorantów, studentów. Dzięki włączeniu się w organizację wydarzenia Lasów Państwowych, liczymy na szeroką reprezentację środowisk związanych z edukacją przyrodniczą oraz leśną. Bazując na doświadczeniach z poprzedniej edycji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej również edukacyjnym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej, w tym sail training.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 17 października 2015, w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im.red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.

Ze względu na liczne pytania o możliwość przedłużenia terminu zgłoszania abstraktów i posterów. Termin zgłoszeń został przedłużony: do 3 lipca! >>>

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji...

 

5 lutego 2015: 

W imieniu Samorządu Doktorantów APS, Rady Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckiego Koło Naukowego Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorządu Naukowo - Badawczej Akademii Pedagogium, Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

 

zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów, organizowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pod hasłem: „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza”, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 roku

Podobnie jak w roku ubiegłym, proponowana Konferencja ma przyjąć formę swoistych warsztatów metodologicznych

Więcej informacji...

26 listopada 2014: 

13 listopada 2014: 

W imieniu partnerów Partnerstwa Edukacja na NOWO serdecznie zapraszam na konferencję pt.: „Edukacja na NOWO – nowoczesne technologie dla najmłodszych” podsumowującą pilotażową edycję szkolenia, która odbędzie się 24 listopada 2014 roku (poniedziałek) w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73 w godzinach 14:00 – 18:00.

Więcej informacji...

3 czerwca 2014: 

 

Formularz zgłoszeniowy online

28 listopada 2013: 

Program konferencji

[ wiecej informacji ]

16 października 2013: 

[ wiecej informacji ]

8 października 2013: 

 

[ wiecej informacji ]

24 maja 2013: 

12 grudnia 2012: 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 
pt. „System awansu zawodowego nauczycieli – szansa na rozwój czy biurokratyczna tortura?”, która odbędzie się 13.12.2012 w Warszawie.
 
W trakcie konferencji zostaną omówione istotne wyniki badania „Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce”, odbędą się konsultacje i warsztaty dla uczestników.
 
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli.
 
 
 

 

 

15 grudnia 2011: 

Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym Kształcenia Filozoficznego i Doktoranckim Kołem Naukowym Współpracy Polsko-Niemieckiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów "Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych".
Więcej informacji na stronie: www.aps.edu.pl
Konferencja odbędzie się 16.12.2011 r. w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w budynku C, w sali senatu (nr 3213) ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie
w godz. 11.00-16.00 (rejestracja od godz. 10.30).
 

17 października 2011: 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Ethics and Education”, którą organizuje nasz Wydział razem z Instytutem Filozofii UW.

Sesje odbędą się w poniedziałek i wtorek – 24 i 25 października 2011 roku. Miejsce: Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek „Starej Biblioteki”, sala 308. Wstęp wolny.

Z pozdrowieniami,

dr Rafał Godoń

Prodziekan ds. studenckich i współpracy z zagranicą

Czytaj: Program konferencji

Plakat

31 maja 2011: 

Władze Dziekańskie zachęcają wszystkich Pracowników dydaktycznych i Doktorantów naszego Wydziału do udziału w seminarium " Studenci z niepełnosprawnością i chorobą psychiczną - nowe wyzwanie w dydaktyce", które odbędzie się 1 czerwca (środa), w godz. 10.00-14.00 w sali
507 (konferencyjna).

Udział możliwy wyłącznie po rejestracji na stronie: http://www.bon.uw.edu.pl/form_zapisz.php?d=01062011 

Pobierz

program

6 kwietnia 2011: 

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody lub pedagogiką przeżyć). Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15.10.2011, w Pałacu w Teresinie al. Druckiego – Lubeckiego 1(http://www.osrteresin.oit.pl/), koło Warszawy.

[ wiecej informacji ]

14 października 2010: 

"Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją"

16 września 2010: 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona szeroko ujętej problematyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (16-17 września 2010 roku Warszawa)  Formularz zgłoszeniowy

28 maja 2009: 

28-29.05.2009: „Wychowanie estetyczne dziś. W czterdziestą rocznicę śmierci Herberta Reada”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 28-29.05.2009.

Termin zgłoszeń: 28 lutego 2009 roku. [Karta zgłoszenia]

Kontakt: Zakład Teorii Wychowania Estetycznego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa lub e-mail: apiejka@uw.edu.pl, msamoraj@uw.edu.pl

18 maja 2009: 

„PROJEKTY EDUKACYJNE: Szkolne Atelier Artystyczne”

Zaproszenie do uczestnictwa w jednodniowej konferencji w dn. 18 maja 2009.

19 listopada 2008: 

„50-lecie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Trwałość i zmiana w dorobku jej twórców”

Sympozjum. Warszawa, 19 listopada 2008 r.

13 września 2008: 

Uprawnienia, kwalifikacje i kształcenie kadr kierujących placówkami oświatowymi.
Konferencja. Warszawa, 13 września 2008 r.

19 czerwca 2008: 

Kształcenie pedagogów i nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych.   [PDF]   [DOC]
Ogólnopolskie Seminarium - forum dyskusyjne. Warszawa 19-21 czerwca 2008 r.
Program


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login