Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Wszystkich kandydatów obowiązuje złożenie dokumentów oraz rejestracja w systemie USOSweb

  • podanie do Dziekana ds. studenckich;
  • zaświadczenie  o średniej z poprzedniego roku akademickiego (wydaje dziekanat); kandydaci z I roku studiów licencjackich załączają informację o wyniku rekrutacyjnym;
  • CV wg wzoru Europass (wersja polska);
  • list motywacyjny (wydrukowany z USOSweb; wersja polska i obcojezyczna);
  • dokumenty  potwierdzające poziom znajomości języka obcego (potwierdzenie zdania egzaminu uniwersyteckiego, certyfikat językowy, poświadczenie biegłości językowej, w ostateczności oświadczenie o znajomości języka wraz z informacją o poziomie);
  • opcjonalnie: wykaz przedmiotów, na które kandydat chce uczęszczać w jednostce przyjmującej;
  • studenci I roku studiów licencjackich dodatkowo załączają zgodę Koordynatora ds.mobilności.

Dokumenty w  „koszulkach”  należy składać w pokoju 114 bądź pozostawiać w teczce ERASMUS (na portierni). Przypominamy, że przyjmujemy tylko KOPIE  dokumentów. 

Studenci z innych jednostek, którzy ubiegają się o wyjazd w ramach umów Wydziału Pedagogicznego powinni dodatkowo przedstawić pisemną zgodę koordynatora jednostki macierzystej na realizację studiów częściowych w ramach oferty przedmiotowej jednostki partnerskiej. Przedłożona przez nich opinia może być napisana przez pracownika naukowego jednostki macierzystej. 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login